Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Helsingborg

Aktiebolaget Danshuset Helsingborg
Org.nr: 556419-8686
Bolaget skall bedriva undervisning i dans, fastighetsförvaltning samt köpa och sälja fastigheter, bedriva handel med värdepapper, handel med skor och kläder, sälja telefonitjänster samt sälja web-anpassade IT-lösningar s ...
BusinessPartner i Helsingborg AB
Org.nr: 556689-6501
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster och programvaror, bedriva undervisning avseende programanvändning och därmed förenlig verksamhet.
Cephalus Consulting AB
Org.nr: 556875-9384
Bolaget skall bedriva medicinska konsultuppdrag, kliniska läkemedelsprövningar, undervisning inom neurologisk och estetisk medicinsk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
City Rehab Sjukgymnastik i Helsingborg HB
Org.nr: 969631-7107
Sjukgymnastik, undervisning och forskning samt konsultverksamhet. Import och export av sjukgymnast artiklar och medicinteknisk- utrustning.
Crazy Feet AB
Org.nr: 556437-3917
Föremålet för bolagets verksamhet är att framställa produkter och utföra tjänster inom underhållningsbranschen med inriktning på dans och sång, bedriva undervisning inom dessa områden, utöva restaurangrörelse, tillhandah ...
CROel AB
Org.nr: 556652-9805
Bolaget skall bedriva författarskap och undervisning, konsulttjänster inom farmaci och medicin, bedriva musikalisk verksamhet, samt äga och förvalta medicinsk och farmacevtisk verksamhet, fastigheter, värdepapper och pat ...
CROEL HB
Org.nr: 916542-8450
FÖRFATTARSKAP, UNDERVISNING, INFORMATION OCH KONSULTVERKSAMHET INOM SJUKVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSOMRÅDENA
Ekelund Medical HB
Org.nr: 969693-6302
Konsultarbete åt läkemedelsindustrin samt undervisning och sjukvård.
EtableringsCenter Helsingborg AB
Org.nr: 556850-7247
Aktiebolaget ska bedriva tolkning, översättning, arbetsmarknads coaching, integrationskonsultation, yrkes- och studievägledning, praktisk medborgarservice, juridisk-, familj- , social- affärsrådgivning. SFI (svenska för ...
FNF Functional Fitness AB
Org.nr: 556825-2281
Bolaget skall tillhandahålla utrustning, maskiner och kroppsträningsapparater för fysisk träning, olika sporter, idrotter, spel och lekar samt bedriva undervisning, utbildning och instruktion inom dessa områden och även ...
Gallerina AB
Org.nr: 556781-6722
Bolaget skall bedriva försäljning av tavlor och bilder, hobbymaterial, antika och kuriosa artiklar via internet och butik och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva undervisning i ryska språket.
HAGER CONSULTING AB
Org.nr: 556901-6669
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena medicin, medicinteknik och bioteknik (Life Science), förlagsverksamhet, undervisning inom naturvetenskap, medicin och entreprenörskap, samt att äga och förvalta ak ...
HBET ANGUS PLATE
Org.nr: 916764-8022
MEDICINSK KONSULTVERKSAMHET, UNDERVISNING OCH VETENSKAPLIGA UNDERSÖKNINGAR.
Hälsoval Psykoterapi Helsingborg Malmö AB
Org.nr: 556796-9141
Bolaget ska bedriva psykoterapi med kognetiv beteendeterapeutisk och psykodynamisk inriktning, utbildning, handledning och undervisning, finansiell administration, rehabiliteringsresor samt drift av behandingshem jämte d ...
I L Bengtsson Läkarpraktik AB
Org.nr: 556460-2869
Bolaget skall bedriva läkarpraktik samt konsultverksamhet, undervisning, handledning och kursverksamhet inom det psykiatriska området ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
IT-gruppen i Helsingborg AB
Org.nr: 556671-3755
Bolaget ska tillhandahålla tjänster och material avseende PC och datakommunikation, installera programvaror, bedriva undervisning och programutveckling och ävensom idka förenlig verksamhet.
J & J i Helsingborg AB
Org.nr: 556711-3690
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva inköp, förvaltning samt inredning och styling avseende fastigheter, reklam- och modellverksamhet, föredragshållanden, konsultarbeten och coaching inom företagsverksamhet, upp ...
Karmalot AB
Org.nr: 556522-4267
Bolagets verksamhet ska vara uthyrning och tillhandahållande av tjänster inom företagsledning, undervisning, utbildning, hand- ledning, instruktion inom skola, sport- och idrottsaktiviteter, personsäkerhet, skönhetsvård, ...
Långa Farbrorn 202 AB
Org.nr: 556914-4461
Aktiebolaget bedriver undervisning och utbildning i yoga till privatpersoner och företag samt försäljning av yoga-relaterade produkter. Aktiebolaget säljer även konsulttjänster inom reklam och marknadsföring.
Megagrafix HB
Org.nr: 969639-1367
Tryckeri och reklamverksamhet. Konsultverksamhet inom databranschen främst avseende undervisning. Försäljning av hård och mjukvara. Försäljning av kläder, skor, arbetskläder med reklamtryck och med det förenlig verksamhe ...