Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Halmstad

Ad Manum AB
Org.nr: 556346-0087
Bolaget skall syssla med undervisning, forskning och konsultationer inom medicinsk verksamhet samt handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter.
Aktiv Trafik i Halmstad AB
Org.nr: 556844-7907
Bolaget ska bedriva trafikskoleverksamhet med utbildning, undervisning, konsulting, handel och uthyrning av fordon och fordonsrelaterade varor i anslutning härtill, bedriva fastighets- förvaltning, värdepappershandel, fr ...
Amadeus Hälsoklinik HB
Org.nr: 969689-2703
Bolaget skall bedriva sjukvård, friskvård samt undervisning och utvecklingsarbete avseende sjuk- och friskvård.
Awaste Läkartjänst AB
Org.nr: 556496-0770
Bolaget skall bedriva sjukvård, friskvård, undervisning och utvecklingsarbete avseende sjuk- och friskvård samt handel med fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BEANCA Communication & Trading HB
Org.nr: 916823-3600
Kristen undervisning och rådgivning samt skriftställarskap. Personalutbildning. Reseverksamhet. Viss importverksamhet.
Bernhard Meijer Psykologkonsult AB
Org.nr: 556313-4377
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arbetspsykologi psykoterapi, undervisning och organisationsutveckling främst i företag och liknande organisationer samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BRODIN MEDICAL HB
Org.nr: 916823-9797
Medicinsk behandling, undervisning och forskning. Konsultverksamhet i medicinska frågor.
Carl-Johan Berthilsson AB
Org.nr: 556714-6120
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet avseende företags organisation, information inklusive ekonomi- och administrativa system, konsultation med inriktning på sälj- och marknadsutveckling, undervisning i ...
Fysiokonsult Dyrehag HB
Org.nr: 969610-3432
Läkarpraktik och sjukgymnastmottagning med undervisning och försäljning av varor relaterade till verksamheten.
Föräldrakooperativet Kyrkdalens Förskola, EF
Org.nr: 769601-6067
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva förskola med undervisning på kristen grund för medlemmarnas barn.
HBet Anders och Monica Nillius
Org.nr: 916441-3602
Medicinsk konsultverksamhet, utvecklingsarbete och undervisning samt läkarpraktik.
HBet Kustmedicin
Org.nr: 916528-7864
Medicinsk behandling, rådgivning och undervisning
HBet Sjöström-Aasa
Org.nr: 969683-4630
Undervisning och utbildning i kyrkliga sammanhang, såsom sång- och musik, underhållning.
Högskolans i Halmstad UtvecklingsAB
Org.nr: 556502-5888
Bolaget skall förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framta ...
I Love Success AB
Org.nr: 559022-9364
Bolaget ska bedriva konsultation och undervisning inom träning, hälsa, motivation och försäljning, skriftliga publikationer genom blogg, artiklar och böcker samt därmed förenlig verksamhet.
LAMEDA AB
Org.nr: 556305-4906
Bolaget skall bedriva medicinska konsultationer, undervisning och utvecklingsarbete inom sjukvården samt bedriva handel med lant- bruksmaskiner jämte härmed förenlig verksamhet.
Magnus Ahlström Lashing Systems AB
Org.nr: 559001-6779
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande innovation, design, produktion och handhavande av fartygsrelaterad utrustning samt härmed relaterad försäljning. Utöver det ska bolaget också bedriva förf ...
Medi AiKi AB
Org.nr: 556681-3738
Bolaget ska bedriva sjukvård, friskvård, undervisning och utvecklingsarbete avseende sjuk- och friskvård samt handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Medi Gete AB
Org.nr: 556414-3716
Bolaget skall bedriva sjukvård, friskvård, undervisning och utvecklingsarbete avseende sjuk- och friskvård samt handel med fastigheter och värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Medicus Geijer-Lannerbro AB
Org.nr: 556636-0870
Bolaget skall bedriva läkarmottagning, konsultationer inom medicin, vidareutbildning och undervisning inom medicin, handel med sjukvårdsartiklar samt äga och förvalta fastigheter, bostads- rätter och värdepapper och därm ...