Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Göteborg

2J Music AB
Org.nr: 556894-9738
Aktiebolaget ska bedriva undervisning och konstnärlig verksamhet, musikeruppdrag såväl inrikes som utrikes.
AB Albins Trafikskola
Org.nr: 556880-5906
Trafikskola verksamhet, teori undervisning för bil och motorcykel, övningskörning för bil och motorcykel samt därmed förenlig verksamhet.
AB Liby Läkeri
Org.nr: 556782-5780
Bolaget skall bedriva sjukvård, medicinsk behandling och hälsovård, undervisning inom samma områden samt idka därmed förenlig verksamhet.
ABOT Medicinsk Konsultation AB
Org.nr: 556340-5801
Bolaget skall bedriva konsultation, undervisning och förlagsverksamhet inom det medicinska och läkarvetenskapliga området, fastighetsförvaltning samt handel med konfektionsvaror ävensom därmed förenlig verksamhet.
AG POLYMERKONSULT HB
Org.nr: 916834-6873
KONSULTATION, UTREDNINGAR, KURSVERKSAMHET OCH UNDERVISNING INOM OMRÅDET POLYMERTEKNIK, MEDICINSK TEKNIK SAMT HÄLSO OCH SJUKVÅRD
AB Archibald
Org.nr: 556400-3860
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, konsult- verksamhet och undervisning inom psykologi, konsultverksamhet och undervisning inom juridik samt handel med konst.
Alexander Petrovic Tolkarätt AB
Org.nr: 556962-8133
Föremålet för företagets verksamhet är att tillhandahålla kvalificerade tolktjänster (simultan-, kontakt- och konferens- tolkning, rättstolkning, sjukvårdstolkning) mellan Bosniska Kroatiska Serbiska och Svenska, undervi ...
Almusik AB
Org.nr: 556699-4264
Bolaget skall äga och förvalta lös egendom inom musik- och skivproduktion, ägna sig åt musik- och skivproduktion, frilansverksamhet och konsultverksamhet och undervisning, publicering och konstnärlig verksamhet inom de n ...
Amitis Medical Consulting Firm AB
Org.nr: 556863-8281
Företaget skall bedriva läkarverksamhet, medicinsk konsultation, medicinsk teknisk utveckling och forskning samt undervisning, författarskap och publicering inom medicin och hälsa.
Anakomp AB
Org.nr: 556060-7052
Bolaget skall inom medicinsk, psykoterapeutisk och samhällsinformationsverksamhet samt undervisning, konsultverksamhet och forskning inom samma område samt uthyrning jämte köp och försäljning av inventarier och värdepapp ...
Andersson Amnesi AB
Org.nr: 556354-4526
Bolaget skall bedriva forskning och undervisning i sjukvård, sjukvårdande verksamhet samt förvaltning och försäljning av värde- papper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Anna Wennerbeck Scenkonst AB
Org.nr: 556295-8636
Bolaget ska driva scenkonstnärlig verksamhet samt undervisning inom scenkonstområdet jämte därmed förenlig verksamhet.
ANTRUM KB
Org.nr: 916445-0083
Sjuk- och hälsovård, konsultverksamhet inom sjukvårdadministration, psykoterapi samt hälsovård. Utbildning i sjukvård, undervisning samt handel med textilier, sjukvårdsmaterial, kontorsartiklar, möbler, mattor och datore ...
AQUABARN AB
Org.nr: 556670-7146
Bolaget ska bedriva undervisning, babysim och simskola i ett verksamhetsområde som omfattar Göteborgs-, Ales-, Alingsås-, Härrydas, Kungsbackas, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Mölndals, Partilles, Stenungsunds, Tjörns, Ö ...
Artful AB
Org.nr: 556411-4832
Bolaget skall på konsultbasis utföra tolkning och därmed förenliga tekniska tjänster, översättning, språkgranskning, redigering, textframställning och annan relevant språk- och textbehandlingsverksamhet, undervisning, st ...
B.B Global AB
Org.nr: 559027-6878
Bolaget ska utveckla, tillverka, importera, exportera, marknads- föra och sälja produkter för barnomsorg och föräldraskap. Utöver detta kommer bolaget även att bedriva författarskap, bloggverksamhet samt undervisning, fö ...
Behave Consulting AB
Org.nr: 556588-5836
Bolaget skall arbeta med konsultation inom management, utbildning, undervisning, försäljning av litteratur, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bengt-Göran Fast AB
Org.nr: 556155-7108
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, konsultverksamhet och undervisning inom psykologi, konsultverksamhet och undervisning inom juridik.
BIMA Konsult KB
Org.nr: 969667-8755
Projektledning, konsult inom undervisning, reklam, marknadsföring och försäljning. Restaurang och catering
Birgitta Eeg-Olofssons Läkarservice AB
Org.nr: 556879-3342
Bolaget skall bedriva konsultationer som företagsläkare och allmänläkare, undervisning och handledning inom dessa områden, musikverksamhet samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.