Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Danderyd

Aktiebolaget Medgun
Org.nr: 556249-1927
Bolaget ska bedriva medicinsk forskning och undervisning inom ämnesområdena obstetrik, gynekologi och ortopedi, allmän läkarvård samt värdepappers- och fastighetsförvaltning, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet ...
Aktivitet och Struktur Lund Delissen AB
Org.nr: 556902-9050
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukgymnastisk undersökning, bedömning och behandling, physioterapi, konsultationer inom ergonomi, föreläsningar och undervisning, konsultationer inom yrkesrehabilitering, ...
AW Partners AB
Org.nr: 556913-0312
Bolaget skall bedriva undervisning inom träning och hälsa och därmed förenlig verksamhet.
Bim o Peter Lindton AB
Org.nr: 556901-0209
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning, konsultation, behandling, undervisning och forskning inom hälso- och sjukvård, bedriva handel med konst samt galleriverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom id ...
Björn Albihn Produktion AB
Org.nr: 556920-7748
Företagets verksamhet är att framställa 3D-grafik i form av enskilda modeller och'eller bilder, sälja konsulttjänster inom 3D-grafik, spelprogrammering, teknisk implementering av 3D-grafik samt undervisning inom denna te ...
ERGOMED FALCONER HB
Org.nr: 916628-5396
UNDERVISNING OCH UTBILDNING INOM MEDICIN OCH ERGONOMI SAMT PRODUKTUTVECKLING AV ERGONOMISKA HJÄLPMEDEL
Falconer Medical AB
Org.nr: 556499-7491
Bolaget skall bedriva sjukvårdande behandlingar inom medicin, gynekologi, sjukgymnastik, förebyggande företagshälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet. Produktutveckling av tekniska och ergonomiska hjälpmedel, kons ...
Frontier Design International HB
Org.nr: 916639-5278
Konsultverksamhet inom New media design, konstruktion, presentation och undervisning samt forskning och systemutveckling. Design av textil, mode och inredning. Konstframställning.
Herla AB
Org.nr: 556884-6595
Aktiebolaget ska bedriva a) konsultverksamhet inom IT-området, såsom projektarbete inom mjukvaruinstallation, systemutbildning, konguration och mjukvaruutveckling. b) konstnärlig verksamhet inom underhållning, musik, dan ...
Kinetic AB
Org.nr: 556783-6530
Föremålet för bolagets verksamhet är bolaget ska bedriva sluten och öppen sjukvård samt vårdutveckling, undervisning och därmed förenlig verksamhet.
Math Online Sweden AB
Org.nr: 556770-5016
Bolaget ska bedriva utveckling av digitala läromedel samt distribution av dessa till svenska och utländska skolor. Implementering av webbaserade läromedel för klassrumsundervis- ning. Utbildning i teoretiska och yrkesrel ...
Medolor AB
Org.nr: 556815-1277
Bolaget ska bedriva medicinsk forskning, klinisk verksamhet och undervisning inom ämnesområdena obstetrik, gynekologi och ortopedi, allmän läkarvård samt bedriva utvecklingsarbete med sjukvård och kirurgisk verksamhet i ...
Mowihla Medical AB
Org.nr: 556734-8478
Bolaget ska bedriva konsultation och behandling inom det medicinska och fysioterapeutiska området, undervisning och forskning, medicinsk mediaproduktion, handel med värdepapper, dock ej sådan verksamhet som kräver tillst ...
Olsson Solutions KB
Org.nr: 916617-2826
SJUKVÅRDSVERKSAMHET SAMT MEDICINSK FORSKNING OCH UNDERVISNING
Opus Norden AB
Org.nr: 556621-6148
Bolaget ska bilda och driva en symfoniorkester - dirigentinkomster och vissa pedagogiska verksamheter. Kirurgisk mottagning, kirurgisk undervisning och sjukvård och därmed förenlig verksamhet.
PANOFTALMIA AB
Org.nr: 556498-7468
Bolaget skall utföra på inhemska samt internationella marknader utföra medicinska och kirurgiska behandlingar samt förmedla medicinsk konsultativ verksamhet inkluderande forskning, undervisning och utveckling. Bolaget sk ...
PE Åfeldt AB
Org.nr: 556267-4183
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet och undervisning samt handel med värdepapper och fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Pontus Widegren Golf AB
Org.nr: 556941-8519
Deltagande i, samt arrangerande av, golftävlingar och golfevenemang. Undervisning inom idrott och management.
R Strand Healthcare AB
Org.nr: 556796-3755
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva medicinsk konsultation, utredning, handledning och behandling inom medicinska och fysioterapeutiska området samt undervisning, forskning och därmed förenlig verksa ...
Rebecka Forsberg Arkitektkontor AB
Org.nr: 556502-3339
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, forskning och undervisning inom arkitektur samt idka därmed förenlig verksamhet.