Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Borås

Boråderm AB
Org.nr: 556384-8240
Bolaget skall bedriva medicinsk verksamhet samt forskning och undervisning, handel med värdepapper och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Boulevardteatern EF
Org.nr: 716406-2130
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom medlemmarnas eget arbete med teater, radio, film och andra media samt undervisning och föreläsningar.
Develup AB
Org.nr: 556861-1551
Företagets främsta verksamhetsområde är - Datakonsult med inriktning på programmering. Andra verksamhetsområden som kan bli aktuella vid låg beläggning är: - Utveckling av programvara - Undervisning i programmering eller ...
Hagamon AB
Org.nr: 556978-3995
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet, undervisning, forskning, konsultation ävensom förvaltning av och handel med värdepapper och fastigheter. Utöver detta därmed förenlig verksamhet.
Högskolan i Borås Holding AB
Org.nr: 556656-4893
Bolaget skall förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kundskaper framt ...
Jörgen och Sofie Olsson HB
Org.nr: 969624-2024
Tillverkning och försäljning av textila produkter. Försäljning, förvaltning och uthyrning av fast egendom, uthyrning av personal för tillfälliga tjänster. Juridisk och ekonomisk rådgivning, uppdragstagande och undervisni ...
Melonsplash AB
Org.nr: 556781-1418
Bolaget skall bedriva reklambyrå, videofilmning samt fotostudio, konsultativ verksamhet inom medicinsk vård, forskning och undervisning, medicinsk teknisk service, personaluthyrning, fastighetsförvaltning, handel med vär ...
Mindfuleaders HB
Org.nr: 969771-3023
Utbildning i mindfulness och meditation, utbildningsprogram, coaching, undervisning, framtagning och försäljning av böcker och ljudband'cd.
olika media i väst AB
Org.nr: 556795-0422
Journalistik och information. Produktion och granskning av text, foto, layout för tryck och web samt därmed förenlig verksamhet. Även utbildning inom området. Dessutom konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård samt unde ...
Proteko Läromedel AB
Org.nr: 556116-2651
Bolaget skall tillhandahålla och leverera läromedel och materiel för undervisning och information företrädesvis inom teko-området. Bolaget skall också verka för utveckling och anpassning av befintliga läromedel och framt ...
Spectandus HB
Org.nr: 969650-5651
Försäljning av undervisning och undervisningsmaterial som rör hälsa och sjukdomar i munhålan och angränsande vävnader.