Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Spectandus HB

"Försäljning av undervisning och undervisningsmaterial som rör hälsa och sjukdomar i munhålan och angränsande vävnader."
Finns i branscher på Wedoo: Undervisning
Org.nr: 969650-5651
Företagsform: Handelsbolag