Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Visby

Blå och Blå snickeri o hantverk i Visby ek. för.
Org.nr: 769605-0256
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva affärs, tillverkning och uthyrningsverksamhet samt erbjuda medlemmarna arbete inom föreningens verksamhet. Affärsverksamheten bed ...
Byggnadshyttan Sverige AB
Org.nr: 556913-5014
Bolaget skall på ett kommersiellt sätt organisera och bedriva byggverksamhet med vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Verksamheten skall även bestå i utbildning av hantverkare, tillverkning av byg ...
C o S Bergström Fastighets AB
Org.nr: 556412-0896
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva uthyrning av lokaler och bostäder, handel med fastigheter samt konsultationer avseende drift och underhåll av fastigheter samt härmed förenlig verksamhet. Äga och förv ...
Clean Work Gotland KB
Org.nr: 969695-5195
Servicetjänster inom fastighetssektorn samt tekniksektorn såsom underhåll av städ- och saneringsutrustning jämte förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Däck och fälgförsäljning, bilv ...
D2O STHLM AB
Org.nr: 556801-1463
Bolaget ska bedriva utveckling, underhåll och försäljning av informationssystem som syftar till att ge användarna kunskap om sin närvaro på nätet och härmed förenlig verksamhet.
Ekevikens Camping Fårö AB
Org.nr: 556928-1446
Bolaget ska bedriva campingplats med tillhörande turistverksamhet. Uthyrningsverksamhet (stugor, båtar, fiske, moped, cyklar och annat som är förenligt med verksamheten). Fastighetsförvaltning, drift och underhåll, samt ...
ESTAB, El & Systemteknik AB
Org.nr: 556664-8977
Bolaget skall bedriva projektering, kontroll och besiktning, installation, försäljning, drift och underhåll samt service av el- och teletekniska anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
GBT Scandinavia AB
Org.nr: 556800-1142
Bolaget ska bedriva bygg- och konsultverksamhet inom golvinstallationer. Bedriva service och underhåll av golvinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.
Georg Malmros AB
Org.nr: 556089-0021
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation och underhåll av byggnader, trädgårdsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
Gotland Hus & Hem AB
Org.nr: 556783-1440
Bolaget ska bedriva måleriarbete samt köp, försäljning, underhåll, nybyggnation och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
GREFSTA HB
Org.nr: 916425-1515
Inneha verkstäder för konstruktion, produktion och formgivning, odla bär, grönsaker och växter, utföra reparation och underhåll av fastigheter, handha försäljning av produkter för inom- och utomhusmiljöer, ljud- och ljus ...
Gute Kyltjänst AB
Org.nr: 556862-4539
Företaget ska bedriva underhåll, reparation, akutservice och nyinstallation inom kyla' värme, bygg, vvs, el och fastighetsskötsel sektor samt konsulttjänster.
InControls Building Automation AB
Org.nr: 556768-3684
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda lösningar, installation och tjänster för drift och underhåll av tekniska-, styr- och reglersystem för värme, ventilation, kyla, belysning, säkerhet och därmed förenlig ver ...
Jepono AB
Org.nr: 556985-8672
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och distribuering av dator-, mobil-, web och TV-spel samt utveckling och distribuering av dator-, mobil-, web och TV-appar. Bolaget ska även bedriva utveckling ...
Kjelles Truckservice AB
Org.nr: 556669-4989
Bolaget skall bedriva underhåll och service samt försäljning av truckar och därmed förenlig verksamhet.
MB Systemutveckling AB
Org.nr: 556484-5468
Bolagets verksamhet är utveckling och underhåll av datasystem för administration och produktstyrning inom segmentet industriell IT och därmed förenlig verksamhet.
Miloverkstaden Visby AB
Org.nr: 556689-7947
Underhåll och reparation av motorfordon, tillverkning av smides och plåtdetaljer samt försäljning av lastbilar och entreprenadmaskiner, reservdelar och tillbehör till motorfordon.
Mislauper Städ AB
Org.nr: 559004-0803
Bolaget ska bedriva fastighetsservice såsom skötsel och underhåll samt mindre reparationer. Kontorsstäd, hushållsstäd, lokalvård, flyttstäd, fönsterputsning, byggstäd, fasadrengöring, specialstäd och sanering. Skötsel oc ...
Plåtslagarn Visby Plåtslageri AB
Org.nr: 559010-6653
Försäljning av plåt, plåtslageritjänster och byggvaror. Underhåll av fastigheter. Nyproduktion och renovering av bostäder.
Projektengagemang kring Arkitektur i Visby AB
Org.nr: 556166-6073
Bolaget ska bedriva teknisk konsultversamhet med huvudinrikt- ning på projektledning, konstruktion, projektering och planering inom områdena husbyggnad, samhällsbyggnad, energi, industri, underhåll av objekt inom nämnda ...