Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Västra frölunda

1 r.o.k Ulf & Lotta Persson HB
Org.nr: 969611-0205
Byggnads- och snickeriarbeten samt sömnad och tillverkning av inredningsdetaljer och konsthantverk. Försäljning, uthyrning och konsultation i ovan nämnda verksamhetsområden. Transporter och underhåll av byggmaterial. Hem ...
Apelgårdens tomtägareförening ek.för.
Org.nr: 753300-0027
Föreningen har till ändamål att i alla avseenden bevaka medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen samt utgöra ett organ vid förhandlingar med institutioner, statliga och kommunala myndigheter - samt enskilda ...
AQS Produkter AB
Org.nr: 556276-3044
a) Bedriva import av aggregat och komponenter för klimat-, kyl- och värmepumpsanläggningar samt annan därmed förenlig verksamhet. b) Bedriva försäljning av komponenter för klimat-, kyl och värmepumpsanläggningar samt an ...
Auto Service Gruvgatan AB
Org.nr: 556905-8877
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med service, underhåll och reparationer av bilar och andra motorfordon samt försäljning av tillbehör och delar. Försäljning av däck och fälgar samt byten och förvaring.Trimmning och st ...
Belpro AB
Org.nr: 556632-1922
Bolaget skall bedriva projektering och utredning av belysning samt underhåll av kartverk och register över belysningsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva teambildning för företag med ...
Carl Dahlberg Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556059-6768
Bolaget skall idka förvaltning och underhåll av fastigheter ävensom därmed förenlig verksamhet.
Consulting and Hardware Integration i V Frölunda AB
Org.nr: 556564-9141
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av datorer ävensom försäljning av tjänster avseende underhåll av nätverk och mjukvara till datorer. Därtill även bedriva verksamhet i form av detaljhandel av vitvaror samt andra ...
Demial Holding AB
Org.nr: 556472-7245
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt idka handel och underhåll, avseende uthyrning av elektronik (inom data-, hemelektronik-, säkerhets- och kassasystem), bilar, jordbruksmaskiner, båtar och därmed förenlig verks ...
Dometic Scandinavia AB
Org.nr: 556305-2033
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, producera, marknadsföra och sälja produkter och tillbehör för, bland annat, hotell-, fritids-, fordons-, båt- samt den medic ...
Erlingstam Fastighetskonsult HB
Org.nr: 969660-6749
Drift och underhåll av fastigheter, el, värme, ventilation och ombyggnader.
Furås Radhusägare EF i Göteborg
Org.nr: 757200-6281
Föreningen har till ändamål att gentemot Göteborg Vatten Kretsloppskontoret svara för: 1. Medlemmars förbrukningsavgifter för vatten och avlopp. 2. Underhåll av medlemmars ledningar för vatten och avlopp samt dagvattenrö ...
Fönsterforum Lundin & Gunnar HB
Org.nr: 916554-4108
UTHYRNING OCH TILLVERKNING SAMT TJÄNSTER INOM SNICKERIBRANSCHEN ÄVENSOM FÖRSÄLJNING AV SNICKERIER SAMT VAROR FÖR UNDERHÅLL TILL HUS OCH BÅT
GetawayGuides AB
Org.nr: 556750-9426
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och underhåll av webbaserade innehållstjänster, konsultverksamhet inom e-handel och marknadsföring, utveckling och tillhandahållande av e- handelssystem jämte därmed förenlig verksamhe ...
GG Båtservice AB
Org.nr: 556923-8743
Aktiebolagets verksamhet skall tillhanda hålla tjänster inom fritidsbåtsektorn. Både till privatmarknaden samt även fungera extra resurs'kompetens för båtindustrin. Firman kommer att vara aktiv inom följande kompetenser. ...
Indego Tjänstebilsupport AB
Org.nr: 556604-8830
Bolaget skall bedriva administration service underhåll och erbjuda ekonomi- och administrationstjänster avseende motorfordon, bedriva långtidsuthyrning av motorfordon, idka handel med personbilar samt förvärva och förval ...
Innoventure HB
Org.nr: 969771-2819
Vi kommer att arbeta med webbutveckling, webbplatsunderhåll, serverunderhåll, datatjänster, dokumentering, mjukvaruutveckling, industrimjukvara, installation och underhåll - företagets programvara, datorns instrument och ...
JK Plast KB
Org.nr: 916557-3602
Underhåll och reparationer av fritidsbåtar och fartyg.
Johansson & Theil AB
Org.nr: 556142-5207
Bolaget skall Projektera och bygga datorhallar samt därmed förenlig verksamhet. Projektera och bygga inneklimatanläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Projektera och bygga kyl- och värmepumpsanläggningar samt därme ...
LORNÉ GROUP HB
Org.nr: 969763-1415
Bolaget bedriver entreprenad, mark, grävarbete, fastighets- relaterade tjänster som renovering och underhåll, ombyggnad och försäljning av ändamålsenliga produkter.
Lorné Mark & Fastighetsservice AB
Org.nr: 556786-1223
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad, mark, trädgård och grävarbete, fastighetsrelaterade tjänster som renovering och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad och försäljning av ändamålsenliga produkter ...