Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Värmdö

Auto Xpress Service AXS HB
Org.nr: 969717-3962
Reparationer, service och försäljning av bilar och övriga motorfordon. Reparationer, service och försäljning av elartiklar. Markarbeten och underhåll av mark. Samt därmed förenlig verksamhet.
Bernt & Johan:s Kran & Allservice AB
Org.nr: 556262-5300
Bolaget skall bedriva service och underhåll tillika ny och ombyggnad utav entreprenadmaskiner, tunga fordon och lastbilar, agentur och försäljning utav entreprenadmaskiner, entreprenadåtagande (uthyrning av arbets kraft ...
Bon Servi AB
Org.nr: 556715-3001
Bolaget skall bedriva service och försäljning av pool och spa-anläggningar, service och underhåll av bensinstationer, utbildning och träning av hundar, även konsultationer inom säkerhet, såsom förebyggande information mo ...
Byggsyn Service AB
Org.nr: 556892-0168
Företaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom, tekniskt underhåll av fastigheter samt ny- och ombyggnader av fastigheter, bostäder och lokaler samt med ovanstående förenlig verksamhet. Företaget kommer även a ...
ENABI Utveckling HB
Org.nr: 969652-0015
Trycksaker- och mediaproduktion. Kulturmiljövård, information och rådgivning. Alpin- och båtsport, instruktion, träning och uthyrning. Marknadsföring, rådgivning, planläggning och genomförande. Handel med produkter inom ...
Global Services Innovations Svenska AB
Org.nr: 556728-1034
Bolaget kommer vara verksamhet inom tjänsteområdet med fokus på affärsprocesser och IT. Inom dessa områden erbjuder bolaget konsulttjänster samt tjänsteavtal rörande utveckling, underhåll och drift samt därmed förenlig v ...
Hiertner Marine AB
Org.nr: 556743-6497
Bolaget ska bedriva reparation och underhåll inom båtbranschen, bärgningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hällzon MultiCon AB
Org.nr: 556922-0063
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet avseende ny-, om- och till- byggnationer. Bolaget ska även bedriva import, export, konsultation, försäljning, uthyrning, service, underhåll, utveckling, montering och installation, ...
Installera Sthlm Din Partner AB
Org.nr: 556864-8280
Bolaget skall bedriva import, export, konsultation, försäljning, uthyrning, service, underhåll, utveckling, montering och installation, företrädesvis avseende el, informationsteknologi, radio, TV, video, foto, bilar, båt ...
J.B. Peterson Bygg AB
Org.nr: 556441-5742
Aktiebolaget ska bedriva bygg-, reparations- och anläggnings- verksamhet, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt reparation, underhåll och service på båtar.
Kalvsviks Entreprenad AB
Org.nr: 556939-2789
Bolaget ska bedriva uthyrning av bygg-, underhåll- och anläggningsmaskiner med förare gällande mark-, skog- och vägentreprenader. Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill. Viss handel av jordbruksprodykter t.e ...
Kolvik Charter & Event HB
Org.nr: 969682-9044
Underhåll och renovering av fartyg för charter. Båtcharter och Event.
Marin & Transport i Stockholm AB
Org.nr: 556980-5236
Bolagets verksamhet är att bedriva gods- och person- transporter, import och export , konsultation, försäljning, uthyrning, service, underhåll, utveckling samt montering och installation företrädesvis avseende informatio ...
Nacka Värmdö Trädfällning AB
Org.nr: 556903-6840
Aktiebolaget ska utföra'trädvårdbeskärningar, trädfällning, trädgårdsservice'underhåll, stubbfräsning, konsultering, besiktningar, värderingar, hushållsnära tjänster, båttransport, snöröjning.
P & M Bodin Automation och Service AB
Org.nr: 556455-1462
Bolaget skall bedriva tillverkning, uthyrning och försäljning samt service av produkter inom data-, elektronikomponent- och finmekanikbranschen ävensom konsultarbete inom data- och byggnadssektorn jämte service och under ...
Rytter Telecom AB
Org.nr: 556736-5969
Bolaget skall arbeta inom telebranschen över hela världen med montering, byggnation, reparation, underhåll och kvalitets- kontroll av mobil-, radio- och telenät samt därmed förenlig verksamhet.
Smarta Drag AB
Org.nr: 556773-3976
Bolaget ska bedriva import, export, konsultation, försäljning, uthyrning, service, underhåll, utveckling, montering och installation, företrädesvis avseeende informationsteknologi, radio, TV, video, foto, bilar, båtar oc ...
SPECIALBYGGEN SVERIGE AB
Org.nr: 556956-6275
Företaget kommer att bedriva arbeten inom byggnads och anläggningsbranschen. Företaget kommer att bedriva projektutveckling inom mark, husbyggnad samt försäljning av fastigheter. Företaget kommer att bedriva verksamhet i ...
Timbobryggan AB
Org.nr: 556682-0352
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning, montering och utläggning av bryggor samt skötsel och underhåll av hamnanläggningar, ävensom bedriva fastighetsförvaltning och redovisningsbyrå, förvaltning a ...
Upplands Svetsservice AB
Org.nr: 556147-6507
Bolaget skall utföra svetsningsarbeten samt monterings- och servicearbeten inom maskin- och byggnadsbranschen, handel, reparationer och underhåll av båtar därutöver idka handel och förvaltning med fastigheter och värdepa ...