Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Varberg

Bengtskärsvägens väg och brygga ek. för.
Org.nr: 716408-2278
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vad beträffar reparation och underhåll av befintlig väg och brygga samt att uthyra båtplatser vid bryggan.
Danielsdal AB
Org.nr: 559019-3925
Föremålet för bolagets verksamhet är drift, underhåll, uthyrning och utveckling av fastighet. Entreprenad inom bygg och utemiljö. Projekt inom event, organisation och logistik och utbildning inom ledarskap, hälsa och idr ...
ENTILL I HARLÖSA AB
Org.nr: 556971-1772
Reparation, byggnation av lastbilar och djurtransporter. Service och underhåll av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Frenia Bygg AB
Org.nr: 556523-8887
Bolaget skall bedriva nyproduktion, reparationer och underhåll av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
GCH Power Engineering AB
Org.nr: 556953-6583
Bolaget ska äga samt utföra underhåll av elanläggningar, bedriva elproduktion elhandel, import och försäljning av fordon och elkomponenter samt äga, förvalta och handla med fastigheter och värdepapper samt därmed förenli ...
Getteröns Kafé och Konferens EF
Org.nr: 769626-8650
Föreningen har till ändamål att vara ett arbetsintregerande socialt företag, som ska främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva café, lokalvård och utemiljön av fastigheten Naturum, underhåll av närliggande ...
H T M Service AB
Org.nr: 556457-4688
Bolaget skall bedriva försäljning av reservdelar, reparationer samt underhåll för truckar och pressar, traverser, kratsar, påläggningsmaskiner, insyningsmaskiner, lyftbord, autoklavar inom gummibranschen och fabrik ävens ...
Hameco i Varberg AB
Org.nr: 556976-4755
Bolaget ska bedriva mekanisk tillverkning, montering, reparation, underhåll, konsulttjänster, kvalitet och ledning, handel med material och verktyg inom verkstadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Hertig Knut AB
Org.nr: 556422-5562
Bolagets verksamhet ska bestå av uthyrning, nyproduktion, reparation och underhåll av fastigheter samt handel med förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet,
Hol-tin AB
Org.nr: 556504-6702
Bolagets verksamhet består av förvaltning, inköp och försäljning av 'bostadhyreshusindustrifastigheter samt reparationer och underhåll av fastigheterna. Även utföra uppdrag som reparationer och underhåll inom 'byggverkst ...
P & P Drift Service HB
Org.nr: 969703-0097
Drift och underhåll av fastigheter, bensinstation samt handel med bil och mc och dess tillbehör.
Palidonga konsult AB
Org.nr: 556850-1620
Bolaget skall bedriva uthyrning av läkare, medicinsk rådgivning och utbildning, språkutbildning, kapitalförvaltning, förvärv och underhåll av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Probeo HB
Org.nr: 969699-2594
Tjänster inom området risk management : säkerhetsanalyser, systematiskt brandskyddsarbete, incidentrapportering, utrymningsplaner. Utveckling, underhåll, licensiering och försäljning av datorstöd för RM. Utbildning och k ...
RC Hisservice AB
Org.nr: 556461-0821
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och underhåll av hissar samt därmed förenlig verksamhet.
RS Software i Varberg AB
Org.nr: 556747-2435
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mjukvarudatasystem, för automation, drift och underhåll för energi, uppvärmning, vatten och avlopp, främst inom fastighetsbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Scandinavian Welding Service , Michael och Patric HB
Org.nr: 969603-1781
Svetsning, rörmontage, industrireparationer och -underhåll samt fartygsreparationer.
Stadax Betongteam AB
Org.nr: 556401-8363
Bolaget verksamhet omfattar vård, underhåll, reparation och renovering av lokaler och byggnader, slipning och polering av betonggolv samt därmed förenlig verksamhet.
Swt paper AB
Org.nr: 556570-6719
Bolaget skall bedriva bearbetning och försäljning av papper och pappersark samt försäljning, service och underhåll av rull- och packmaskiner till pappers- och massaindustrin och därmed förenlig verksamhet.
Track Safety Stefan Fälth AB
Org.nr: 556737-1058
Bolaget ska bedriva utbildning, besiktning, konsultation, underhåll och byggnation inom järnvägssektorn, förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Varbergs Fastighetstjänst AB
Org.nr: 556640-8182
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel. underhåll och säkerhet inom industri, fastigheter och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet.