Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Vallentuna

AcSpecialisten Eurotrans service AB
Org.nr: 556127-8499
Aktiebolagets verksamhet ska bestå av reparation och underhåll av mobila kylanläggningar.
BS Mark och Trädgård AB
Org.nr: 556808-3496
Bolaget ska bedriva skötsel och underhåll av grönytor, markanläggningsverksamhet, trädgårdsdesign och därmed förenlig verksamhet, genom att tillhandahålla för dessa ändamål lämplig personaloch arbetsledning till företag ...
Claes Johansson Mark & Anläggning AB
Org.nr: 556741-9642
Bolaget skall bedriva schakt och dränering av husgrunder, anläggningsschakt och transporter. Reparation och underhåll av järnvägar.
Djurgården Redovisning & Ekonomi AB
Org.nr: 556728-9532
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom områdena redovisning, beskattning och ekonomi inklusive bolagsbildningar och bolagsavvecklingar samt tjänster inom IT området i form av produktion, upplåtelse, drif ...
ElmBranch AB
Org.nr: 556981-5573
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra och förmedla arbeten som ger rätt till ROT-avdrag (reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad) och RUT-avdrag. Arbeten som ger rätt till RUT-avdrag är rengöring och ino ...
Elverket Entreprenad AB
Org.nr: 556910-6791
Bolaget ska direkt eller via helt eller delvis ägda bolag utföra entreprenadverksamhet avseende besiktning, utsättning, nybyggnation, drift, övervakning, service och underhåll, samt rivning av anläggningar för elprodukti ...
Entreprenadmaskiner i Vallentuna AB
Org.nr: 556938-1105
Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsentreprenad, service och underhåll inom bygg därmed förenlig verksamhet.
Flexibel Marine Norra Europa AB
Org.nr: 556813-9017
Bolaget ska bedriva försäljning, projektering och underhåll av marina miljöprodukter, båt- och bryggtillbehör inom norra Europa och därmed förenlig verksamhet.
GT ENGINEERING SWEDEN AB
Org.nr: 556964-7976
Bolaget ska sälja, importera, exportera samt bedriva underhåll av atmosfäriska vattengeneratorer för att utvinna dricksvatten ur luften, utrustning, produkter och resevdelar för VVS, luft- konditionering och värmeväxlare ...
Handelsbolaget Better Business Enterprices Stockholm
Org.nr: 969632-9706
Konsultverksamhet för bättre affärer i Sverige och utomlands, som marknadsundersökningar, marknadsföring, rekrytering, utbildning, resultatförbättrande åtgärder, kalkyler, lönsamhetsanalyser, utformning och underhåll av ...
Kårsta Bilvård AB
Org.nr: 556840-7141
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reparation, underhåll och vård av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Lennte Fastighetsservice AB
Org.nr: 556896-4703
Bolaget ska bedriva tillsyn, skötsel, drift och underhåll av kommersiella fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Lexsjöbo Stugan EF
Org.nr: 769607-0205
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sköta förvaltning av Läsarbo 1:2 Smedje- backens kommun, Söderbärke församling. Förvaltningen innebär skötsel, underhåll, nybyggnation oc ...
Malm-Jansson El & Hantverk HB
Org.nr: 969764-8971
Bolaget skall bedriva el-installationer, bygghantverk, fastighetsskötsel samt viss form av tillhörande service och underhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Mälarbröderna AB
Org.nr: 556290-3541
Bolaget skall bedriva försäljning, reparation och underhåll av fastigheter och sandblästring och målning ävensom försäljning av däck och tillbehör därtill samt byte och reparation därav samt därmed förenlig verksamhet.
Niklas Bredberg Teknik AB
Org.nr: 559030-8341
-Tekniksupport inom projektledning, mekaniska konstruktioner, automatiserade system, kompositkonstruktioner. -Försäljning, tillverkning, underhåll och reparation av egna produkter för marina applikationer och processindu ...
Nina Unkuri AB
Org.nr: 556852-4267
Företaget ska bedriva handel med häst- och hundartiklar, fritidskläder, kursverksamhet, uthyrning av stallplats, hästavel, hundavel, datakonsult med inriktning på hemsidesproduktion, drift och underhåll.
Peter H allservice HB
Org.nr: 969775-7061
Bygg, VVS, städ, fastighetsservice, plattsättning, fastighets underhåll
PRJ Alliance AB
Org.nr: 556765-3653
1. Konsultverksamhet avseende rådgivning och management inom byggsektorn inom och utom Sverige i såväl tekniskt som organisatoriskt, finansiellt, administrativt och kontrakts avseende 2. D:o inom andra industrisektorer d ...
Rolf o. Ulla Eriksson Service AB
Org.nr: 556321-9632
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, handel med samt reparation och underhåll av bilar, ävensom snickerirörelse, service och underhåll inom byggbranchen jämt därmed förenlig verksamhet.