Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Uppsala

A Jansson Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556859-4161
Bolaget skall bedriva byggnation, renovering och underhåll av villor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Bygg & Miljö Uppsala Sverige
Org.nr: 556840-1631
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva bygg, underhåll, service och entreprenadarbeten därikring, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Evelko
Org.nr: 556974-9137
Aktiebolagets verksamhet ska vara att arbeta med projektering, installation och underhåll av fastighetsteknik, el och ventilation samt fastighetsautomation samt idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget äga ...
AB SA Spårteknik
Org.nr: 556653-7303
Föremålet för bolagets verksamhet är besiktning av järnvägs- anläggningar (spår), rådgivning och konsultation i samband med besiktning. Trafiksäkerhetsarbete i samband med arbete i spårmiljö. Underhåll och nybyggnation a ...
Akretus AB
Org.nr: 556892-0150
Bolaget skall marknadsföra, sälja och leverera konsulttjänster inom trädgårdsdesign- och underhåll, stads- och landskaps- planering och skogs- och lantbruksekonomi utförda av studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet s ...
Aktiebolaget Upplands Truckteknik
Org.nr: 556290-2402
Bolaget skall bedriva repaprationer, service och underhåll av truckar, maskiner och personbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Aminas Tryggare Vård uppsala AB
Org.nr: 556874-8833
Aktiebolaget ska arbeta med vård & omsorg med boende för ensamkommande barn, ungdomar och vuxna. Uthyrning & leasing av personbilar & lätta motorfordon. Reparation & underhåll av bilar. Städfirma. Livsmedel och Taxi.
ARSOFT AB
Org.nr: 556368-6244
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning och underhåll av datorbaserade hjälpmedel för planering, styrning och uppföljning av projekt samt därmed sammanhängande konsulttjänster i form av installation samt idka d ...
Bolagsmäklaren Sverige AB
Org.nr: 556853-1171
Förvaltning, köp samt försäljning av bolag. Ekonomisk rådgivning samt bedriva ideel förening. Webbutveckling samt reparationer av datorer och underhåll av nätverk till diverse kunder. IT-styrning, Utveckling av applikati ...
CGO Solutions EF
Org.nr: 769609-5640
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva taxiverksamhet, operatörsverksamhet genom tillhandahållande av bredbandsaccess och konsultverksamhet inom datordrift, underhåll, n ...
Cloud Infrastructure Uppsala AB
Org.nr: 556749-2227
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva datakonsult- verksamhet avseende utveckling och underhåll av mjukvara för datorer och nätverk försäljning av datorer med tillbehör, utföra datakonsultförmedling samt därme ...
Convertus AB
Org.nr: 556703-6115
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring, försäljning och underhåll av språkteknologisk mjukvara, tillhandahålla utbildning inom området språkteknologi samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Coreclean AB
Org.nr: 559014-6972
Bolaget ska helt eller delvis äga och utveckla ett antal dotter- bolag som är verksamma inom städ och underhåll av fastigheter. Bolaget ska även ansvara för backoffice-funktioner inom huvudsakligen ekomomi, kundservice, ...
Coreclean Stockholm AB
Org.nr: 556930-5542
Aktiebolaget ska bedriva maskinsopning, rengöring, städning, våtsugning och underhåll av garage, parkeringshus, parkeringsplatser och industrier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Da Silva Motorservice AB
Org.nr: 556736-5571
Bolaget skall bedriva försäljning av motorcyklar, reparation, service och underhåll av personbilar, motorcyklar, mopeder, terrängskotrar (snöskotrar) och cyklar. Plåt-, lack- och glas- reparation, installation och repara ...
Drift-IT i Uppsala AB
Org.nr: 556899-2498
Aktiebolaget ska bedriva drift och underhåll av IT-miljöer.
ear bag AB
Org.nr: 556489-2304
Bolaget skall idka köp och försäljning av produkter för underhåll och skötsel av växter, produktion och marknadsföring av huvudbonaden samt idka därmed jämförlig verksamhet.
Electronic Innovative Solutions EIS AB
Org.nr: 556930-5476
Bolagets verksamhet ska vara inköp och försäljning, utveckling, underhåll, support, export och import av programvara och data- lösningar, inköp och försäljning, konstruktion, produktion, underhåll, support, export och im ...
Exor IT - byrå AB
Org.nr: 556783-3750
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom programmering, drift och underhåll inom IT och dataområdet samt även interaktionsde- sign, grafisk formgivning, medieproduktion, reklambyråverksamhet samt konsultverksamhet inom ...
Experts Decision Sweden AB
Org.nr: 556961-0636
Sälja hårdvara och mjukvara - Nätverkslösning - Nätverkssäkerhet - Cloud computing Tjänsteleverantör - Videokonferens - IP-telefoni och IP-telefoni - Kontakta center outsourcing - Kontakta center över moln - Programvara ...