Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Uddevalla

Bohus Brand AB
Org.nr: 559017-4214
Föremålet för bolagets verksamhet är service, underhåll och försäljning av motorsprutor och brandutrustning och därmed förenlig verksamhet.
Byfjordens Elservice AB
Org.nr: 556835-1117
Företaget skall bedriva elinstallationsverksamhet samt service och underhåll. Nyinstallation i fastigheter, service och reparationer i befintliga elinstallationer samt service och reparation inom marin, främst fritidsbåt ...
Börje Löfströms Entreprenad AB
Org.nr: 556831-0618
Bolaget ska bedriva produktion, underhåll och beredning av byggnader, mark och markanläggningar samt äga och förvalta fastigheter samt uthyrning och handel med bygginventarier och material och därmed förenlig verksamhet.
Carl - Axel Bergmans Golv & Fastighetsservice AB
Org.nr: 556867-6323
Aktiebolaget ska bedriva golvläggning och övrigt förekommande underhåll i fastigheter.
Daniels Värme och Fastighetsservice AB
Org.nr: 556918-8179
Föremålet för bolagets verksamhet är installation och underhåll av värmeanläggningar, VVS installationer, fastighetsunderhåll och därmed förenlig verksamhet.
Dsign Link Sverige AB
Org.nr: 556770-9836
Föremålet för bolagets verksamhet är utformning av www-sidor, databaser, underhåll och uppdateringar av hemsidor, installation och underhåll av nätverk och datasystem, hårdvaruförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
El & Optokonsulting i Uddevalla AB
Org.nr: 556583-6565
Bolaget skall idka nybyggnation samt underhåll på EL TELE nät, försäljning av skor och väskor samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Elseberg Fastigheter AB
Org.nr: 556842-8592
Företaget ska bedriva underhåll och handel med fastigheter. Bygg och anläggningsarbeten, handel med värdeppapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fyrstads Parkeringsservice AB
Org.nr: 556909-6976
Föremålet för bolagets verksamhet är bevakning och underhåll av parkeringsplatser och därmed förenlig verksamhet.
Henrik & Jörgens EL & VVS, Fastighetsservice HB
Org.nr: 969751-8646
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva entreprenadverksamhet inom el-, rör- och vvs området. Elinstallation, tele-, data- och larminstallation, försäljning el- och vvs- materiel och därmed fö ...
HOVA SERVICE AB
Org.nr: 556862-9496
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier. Utföra reparationer, underhåll, installation inom industri och fastighet samt även idka därmed förenlig verksamht.
Industri Fabriken i Uddevalla AB
Org.nr: 556606-4597
Bolagets verksamhet skall vara uthyrning av maskiner och arbetskraft, underhåll och reparationer, försäljning av material och maskiner inom industri och byggnads, tjänster inom nämnda bransch såsom byggstäd, sanering, re ...
Karina Transport & Bygg AB
Org.nr: 556867-0839
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet med landsvägstransporter med egna fordon samt uthyra personal för körning av andras fordon som bemanning samt underhåll'produktion av byggnader och mark samt därmed förnelig verksamh ...
Kavlanda Bygg AB
Org.nr: 556887-9208
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn, uthyrning och underhåll av bygg- och entreprenadmaskiner, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Kjellmans Entreprenad AB
Org.nr: 556812-9638
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva uthyrning, reparationer och underhåll av entreprenadmaskiner samt utföra mark- och grundarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.
L L UNDERHÅLL HB
Org.nr: 916838-5160
Byggnadsarbete. Montering av byggnadställningar. Diverse målningsarbeten.
Mattias Gustafsson Entreprenad AB
Org.nr: 556701-0235
Bolaget ska bedriva reparation och underhåll av fastigheter och maskiner såsom jord-, skogs- samt entreprenadmaskiner. Konsultverksamhet inom byggnads-, gräv- och markanläggnings- arbete och därmed förenlig verksamhet. B ...
Målte Invest AB
Org.nr: 556923-2175
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, reparation, underhåll och service av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Osbecks Bygg AB
Org.nr: 556397-2800
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation, underhåll samt nybyggnation av fastigheter, inredningsarbeten, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Owe A Byggservice AB
Org.nr: 556830-5667
Bolaget ska bedriva byggverksamhet med bostadshus och andra byggnader, ny-, till och ombyggnader, samt reparationer och underhåll samt därmed förenlig verksamhet.