Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Tyresö

08Aerosystem AB
Org.nr: 556837-3582
Bolagets verksamhet avser: 1) Försäljning av tekniskt underhållssystem, 2) Besiktning av luftfartyg och dess komponenter, 3) Reparation och underhåll av luftfartyg, 4) Reparation och underhåll av komponenter monterade på ...
Aaltonen Special AB
Org.nr: 556817-0616
Aktiebolaget ska bedriva åkericentral, ombesörja förvaring och underhåll av lagrat gods, service av bilar och båtar, bygga upp lagerhotell och serviceanläggning och därmed förenlig verksamhet.
ALASTA Webproduktion HB
Org.nr: 969666-6412
Produktion och underhåll av Internetapplikationer och hemsidor.
ALEA Ventilation AB
Org.nr: 556931-8701
Bolaget ska bedriva installation och underhåll av ventilationsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
APEG AB
Org.nr: 556822-1633
Bolaget ska bedriva rörmokeri, bygg och markarbeten, reparation och underhåll i byggbranschen, dykarbeten såsom inspektion och dokumentation, foto, retusch och grafisk design samt pre press.
Bergfotens Målarservice AB
Org.nr: 556754-1130
Bolaget ska bedriva verksamhet inom fastighets- och byggbranschen med att utföra målarverksamhet, underhåll av fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Com East Logistik AB
Org.nr: 556755-1824
Bolaget skall bedriva transportlogistik med lagerhotell och underhåll av lagrat gods, sevice av båtar och därmed förenlig verksamhet.
Compulet Consulting AB
Org.nr: 556633-9742
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet, installation, drift, underhåll, utbildning och försäljning av mjuk- och hårdvara samt därmed förenlig verksamhet.
D4I Elektriska AB
Org.nr: 556808-6820
Projektering, installation, handel och konsulting inom el, data, it och telekom samt därmed förenlig verksamhet (även hissar, rulltrappor, larm, antenner, åskledare, elektriska värme- och ventilationssystem, elektriska m ...
DEMAX AB
Org.nr: 556393-6110
Bolaget skall bedriva verksamhet med lokalvård och renhållning, anläggningsarbeten inklusive trädfällning, flyttjänster och besiktningar, underhåll och service av fartyg och båtar, uthyrning och förvaltning av fastighete ...
Emondit AB
Org.nr: 556980-6069
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, utveckling, förvaltning, marknadsföring och försäljning av program- och maskinprodukter, utföra driftsentreprenader och tekniska tjänster innefattande u ...
Fastighetsbolaget Svärdsö AB
Org.nr: 556736-9128
Bolaget ska bedriva uthyrning av fastighet med lokaler, service och underhåll av fastighet, förvaltning av lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Flexibel Bemanning i Årsta KB
Org.nr: 969710-6442
Reparationer och service av lastbilar och entreprenadmaskiner samt uthyrning av personal för biltransporter samt lagerarbete. Uthyrning av administrativ personal. Reparationer och underhåll av fordon.
Future Enterprices i Stockholm AB
Org.nr: 556569-7975
Bolagets verksamhet är rörinstallationer såsom nyinstallationer, service, reparationer och underhåll ävensom installation av kyla- och värmeanläggningar. Vidare reparationer och ombyggnad av motorfordon och därmed förenl ...
IT Ansvar Stockholm AB
Org.nr: 556981-1325
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet avseende utbildning, drift, support och underhåll av it med tillhörande tillbehör, skrivare och kopiatorer, av-utrustning och telefoni samt sälja ...
Kajo Elteknik AB
Org.nr: 556274-7385
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsreparationer, underhåll och installation av elektriska och elektrotekniska anordningar, idka handel med samt äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
KanMac AB
Org.nr: 556869-3310
Aktiebolaget ska bedriva konsultation vid inköp, installation, drift, underhåll och support av IT- och AV-utrustning och dess programvaror för såväl företag och organisationer som privata konsumenter inom och utom Sverig ...
KKTL IT HB
Org.nr: 969760-8777
Företaget ska bedriva verksamhet inom följande områden, datakonsult, applikationsutveckling, drift och underhåll av IT system.
Klätterteknik Nord AB
Org.nr: 556973-5391
Bolaget skall bedriva industriklättring, utföra tjänster inom industri-, bygg- och fastighetsbranschen såsom byggnation, underhåll, montage och demontering, tillhandahållande av klätterkurser och konsultuppdrag inom bran ...
Klätterteknik Stockholm AB
Org.nr: 556860-7500
Bolaget ska bedriva industriklättring, utföra tjänster inom industri-, bygg- och fastighetsbranschen såsom byggnation, underhåll, montage och demontering, tillhandahållande av klätter- kurser och konsultuppdrag inom bran ...