Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Trollhättan

A Carlssons Snickeri & Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556116-9128
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter och värdepapper, uthyrning av snickerimaskiner, truckar och lastbilar samt förvaltning, reparation och underhåll av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ante:s Elverkstad AB
Org.nr: 556655-3821
Bolaget skall bedriva reparationer och underhåll av trans- formatorer, elektriska motorer och maskiner, utföra el- installationer och elektrisk mätteknik, tillverksning av ställverks- och kontrollskåp ävensom idka därmed ...
Benchnode Technology AB
Org.nr: 556893-2718
Bolaget ska bedriva utveckling, byggnation, support och underhåll av elintegrationsriggar för effektivisering av utvecklingsprocesser inom fordonsindustrin och andra el- och IT-intensiva branscher, samt därmed förenlig v ...
Björndalens Elektriska AB
Org.nr: 556722-7722
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elektriska installationer, underhåll på mekaniska maskiner samt därmed förnelig verksamhet. Bolaget skall vidare förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig ...
Bro Underhåll & Service BUS AB
Org.nr: 556817-7504
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet med inriktning på underhåll och installationer i huvudsak av el & styrsystem, maskineri på öppningsbara broar, tunnlar och slussar samt därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsföreningen BLÅBÄRET EF
Org.nr: 763000-0631
Föreningen har till ändamål att med äganderätt till tomt nr 17 i kvarteret Blåbäret i Trollhättans stad iståndsätta, underhålla och svara för erforderlig drift av anläggningar på nämnda tomt. Detta innebär närmast istånd ...
Byggnadsföreningen Krokusen EF
Org.nr: 763000-0797
Föreningen har till ändamål att på tomt nr 11 i kvarteret Kroku- sen, Trollhättan, handha och vårda de å nämnda tomt uppförda byggnader, omfattande förrådsbyggnad, tvättstuga och torkrum med erforderlig utrustning samt v ...
Clean Water Solution West AB
Org.nr: 556987-8753
Aktiebolaget ska bedriva städ- och lokalvårdtjänster, byggverksamhet, bemanningsverksamhet samt service och underhåll på fastigheter samt restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet inom och utom Sverige.
Ekonomiska föreningen Tofsmesen
Org.nr: 763000-0920
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom följande verksamhet: Förvärva, äga och förvalta tomten nr 19 i kvarteret Tofsmesen i Trollhättan med därpå uppförd byggnad innehållande servi ...
Ekonomiska föreningen Ängsknarren
Org.nr: 763000-0904
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: förvärva, äga och förvalta tomten nr 17 i kv. Ängsknarren i Trollhättan med därpå uppförd byggnad innehållande central värme- och vatten ...
Elinc Sweden AB
Org.nr: 556658-2747
Bolaget skall bedriva reparationer, underhåll och försäljning av elmotorer, reparation av maskinutrustning inom storkök och verkstadsindustrin, elinstallationer i privatbostäder, hyresfastigheter och industrifastigheter, ...
Extreme Works Sweden AB
Org.nr: 556827-7544
Aktiebolaget ska bedriva metallegoarbeten, dyk och sjöarbeten, höghöjdsarbeten, eventverksamhet, reparation och underhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Fartygsentreprenader i Göteborg AB
Org.nr: 556572-5552
Bolaget skall bedriva byggande av fartyg, reparation och ombyggnad av fartyg, underhåll och ny- och ombyggnad av industrianläggningar, handel med nya och begagnade entreprenadmaskiner, byggande av broar samt tävlingsverk ...
Industrial Quality Recycling (IQR) Systems AB
Org.nr: 556343-1195
Bolaget ska bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av krossutrustning såsom hammarkvarnar samt av sorteringsutrustning och transportutrustning för bränsle-, beredning- och åter- vinningsanlägningar, service ...
Krilles Mur & Puts
Org.nr: 760615-XXXX
Reparation, underhåll och nyproduktion inom bygg, murning, putsning och kakel.
Kyl & Tvättservice Förvaltning i Trollhättan AB
Org.nr: 556556-7467
Bolaget skall bedriva service och underhåll av kylanläggningar, stortvätt samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kyl & Tvättservice i Trollhättan AB
Org.nr: 556452-7694
Bolaget skall bedriva service och underhåll av kylanläggningar, stortvätt samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Leif Emilsson Holding AB
Org.nr: 556831-5013
Bolaget ska bedriva service och underhåll av kylanläggningar och stortvätt samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva el- och mekanikertjänster inom fordonsindustrin.
LEROX Form och Förvaring AB
Org.nr: 556593-3529
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av hushållsartiklar framför allt emballage för matvaror i och för bakning och infrysning, samt pappersartiklar för hushåll samt konsultarbete i och för underhåll av maskinella install ...
Manari Trading AB
Org.nr: 556962-7473
Aktiebolaget ska bedriva part- och provisionshandel med reservhandel och tillbehör till motorfordon, underhåll av webbsidor och konsultverkamhet avseende företagsorganisation.