Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Täby

Add Care Handelsbolag
Org.nr: 969677-9652
Rekrytering, uthyrning, undervisning, rådgivning, konsultation och kvalitetssäkring av personal inom vård, omsorg, skola och utbildningsorganisationer. Import, export, försäljning, uthyrning, installation, underhåll och ...
AFEG HB
Org.nr: 969767-6790
Skötsel och underhåll av grönytor.
Anders Strand Markentreprenad AB
Org.nr: 556608-6582
Bolaget skall sköta anläggning, drift och underhåll av motions- spår, vandringsleder, mark och markanläggningar, drift och underhåll av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Arninge Elektriska AB
Org.nr: 556489-2577
Bolaget skall bedriva installation, försäljning och underhåll av elektrisk utrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Bergman Solutions AB
Org.nr: 559018-7265
Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med tjänster inom it- och energisektorn, konsultverksamhet avseende företa ...
Boon Edam Sweden AB
Org.nr: 556613-4952
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och underhåll av dörrar och entréer för klimat- och passerkontroll ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BTS Golvfixar'n AB
Org.nr: 556685-4484
Bolaget skall bedriva besiktning och renovering av lägenheter, våtrum, trä- och platsgolv samt golvslipning samt fastighetsteknisk service i form av avhjälpande underhåll och planerat underhåll. Bolaget skall också tillh ...
Bunge Biskops Inköpsförening Fårösund EF
Org.nr: 769630-1733
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom genom att till fastigheten Gotland Biskops Bunge 1:21 koordinera och upphandla totalentreprenader, byggmateriel samt enskilda entreprenörer. ...
Byggsamordning Mats Löfgren AB
Org.nr: 556943-0001
Bolaget ska ha till ändamål att på entreprenad utföra projektledning, projektering, inköp, produktion, försäljning och underhåll av bygg- och fastighetsprojekt samt byggmaterial och konsultverksamhet i anslutning därtill ...
Chillside AB
Org.nr: 556674-5153
Bolaget ska bedriva handel med datorutrustning, samt detaljhandel med sådan på internet (e-handel, webbutik). Försäljning, installation, underhåll och support av e-handelssystem. Nätverksinstallation och datanät i byggna ...
Coffeum Sverige AB
Org.nr: 556787-8896
Bolaget ska hyra ut kaffe- och vattenmaskiner och förse dem med diverse tillbehör, underhåll och reparation samt därmed förenlig verksamhet.
Concendo IT AB
Org.nr: 556655-5255
Föremålet för bolagets verksamhet är IT-tjänster och IT-konsultationer såsom drift och underhåll samt IT-baserad verksamhetsutveckling, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CRP Scandinavia AB
Org.nr: 556878-7823
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom personalrekrytering, bemanning, organisation, utbildning, marknadsföring, försäljning av medicintekniska produkter, hård- och mjukvaror till datorer, underhåll och IT-tjäns ...
Edsbergs Bil & Däckservice AB
Org.nr: 556791-0566
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra reparationer, underhåll och däckservice att idka handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, entreprenadverksamhet inom gräv, schakt och snöröjning samt inköp och f ...
Effektiv Maskin & Fastighetsservice Sverige AB
Org.nr: 559021-7765
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom uthyrning, reparation och underhåll av båtar, motorfordon, jordbruksmaskiner och entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom byggn ...
Ekonomiska föreningen Äspholmen
Org.nr: 714400-2941
Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för föreningens medlemmar i deras egenskap av ägare till fastigheterna Håtö 1:48-68 i Norrtälje kommun. Föreningen skall tillhandahålla och ...
Enestra AB
Org.nr: 556760-1744
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom elektroteknik och management samt bedriva entreprenadverksamhet, underhåll och försäljning inom elektroteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Fairtech AB
Org.nr: 556774-5756
Bolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet. Import och export av maskiner med industriell karaktär, verktyg, kablar, kontakt- don, mätare och tillbehör till svag- och starkström samt tele- och datakommunikation och m ...
Fairtech HB
Org.nr: 969689-9344
Import och export av maskiner med industriellkaraktär, verktyg, kablar, kontaktdon och tillbehör till stark och svagström samt tele och datakommunikation både hårdvara och mjukvara. Köpa och sälja kunskapsbaserade tjänst ...
GeTel 4 AB
Org.nr: 556826-3551
Aktiebolaget ska till föremål för sin verksamhet ha nyproduktion och underhåll av telestationer.