Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Sundsvall

Adelanto AB
Org.nr: 556817-7330
Konsultationer och tillhandahållande av tjänster avseende uppbyggnad, underhåll och värdering av företag och affärs- verksamheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Anna & Victoria Sundsvall AB
Org.nr: 556945-3722
Bolaget skall förvalta lös och fast egendom, vård och omsorg för äldre personer, hushållsnära tjänster, reparationsarbete, så som lättare reparationer och underhåll inom hem och fastighets- näringen, översättning och tol ...
Bergström Butiksteknik AB
Org.nr: 556442-9776
Bolaget skall driva service och underhåll på butiksvågar och övrig butiksutrustning, handel med värdepapper, handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bydalens Hjältar AB
Org.nr: 556948-9916
Bolaget skall bedriva renovering, drift, underhåll samt om- och tillbyggnad av fastigheter, vidare skall bolaget bedriva taxiverksamhet.
Dinoh Bo o Byggservice AB
Org.nr: 559016-6178
Bolaget ska verka inom bygg, byggservice, underhåll, hus och lägenhetsrenoveringar, målning, fastighetsskötsel inne och ute, städning, trädgårdstjänster, ROT och RUT arbete, byggförmedling, service, industribygg, provisi ...
Entréproffs Mittsverige AB
Org.nr: 556954-0551
Bolaget ska bedriva verksamhet inom installation, montage, service och underhåll av dörrautomatiker, entréer samt garage- och industriportar inklusive tillhörande kringutrustning och samt idka därmed förenlig verksamhet.
Euro Bygg&Badrum AB
Org.nr: 556984-2007
Aktiebolaget ska utföra badrumsrenoveringar, köksrenoveringar, byggnadstjänster såsom underhåll, renovering, ny- till- och utbyggnation samt övrig byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet, import av hel- och halvfab ...
F.N-IT AB
Org.nr: 556991-4715
Föremålet för bolagets verksamhet är IT-drift oh underhåll och därmed förenlig verksamhet.
Falex fastigheter AB
Org.nr: 556787-9381
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, reparation och underhåll av fastigheter, restaurang- och caféverksamhet, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Forma IT Service AB
Org.nr: 556977-3657
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och service inom IT, utföra tekniska installationer och underhåll, vidare bedriva personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Förvaltarhuset i Sundsvall AB
Org.nr: 556768-9053
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförvaltning. Ekonomisk- och juridisk rådgivning inom fastighetsområdet. Förvaltning och administration av hyres- och arrendekontrakt. Upprättande av fastighetsrätts ...
J Grubb Entreprenad AB
Org.nr: 556830-9271
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadmaskinuthyrning, maskinföraruthyrning, anläggning av enskilda avlopp, anläggningsarbete inom mark och bygg, materialhantering bergtäkt, verkstadsarbeten, service och underh ...
JA TransportLogistikService AB
Org.nr: 556482-0594
Bolaget skall bedriva chaufförs- och administrativa tjänster, tillverkning, försäljning och uthyrning av produkter inom transportbranschen. Reparationer och underhåll huvudsakligen inom byggnads- och verkstadsindustrin s ...
Jonas Grelsson Hydraulic AB
Org.nr: 556682-1087
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av hydraliska utrustningar samt utföra service och reparationer av hydralpumpar, motorer och vetiler. Försäljning av motorcyklar, terrängmaskiner, trädgårdsmaskiner oc ...
JSI Rör i Sundsvall AB
Org.nr: 556692-6365
Bolaget skall bedriva nyproduktion, service och underhåll av rörledningar till maskiner och byggnader inom processindustrin samt övriga byggarbeten, bedriva uthyrning av fast och lös egendom, äga och förvalta fast och lö ...
Kaseya Sweden AB
Org.nr: 556849-7811
Bolaget skall bedriva verksamhet inom IT-branschen, företrädesvis försäljning, marknadsföring, utveckling och underhåll av nätverks- och IT-system, vidare ska bolaget tillhandhålla konsult-, support och utbildningstjänst ...
Mainsys AB
Org.nr: 556575-0220
Bolaget skall bedriva konsultation, utveckling, försäljning och handel med utbildning, informationsmaterial, tjänster och produkter inom underhåll och produktion ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Manielli AB
Org.nr: 556980-7463
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration och ekonomi, juridisk rådgivning och rådgivning kring myndighetsförfaranden, förläsningar samt frilans journalistik. Bolaget ska också bedriva markentreprenad oc ...
Meitonsson AB
Org.nr: 556847-8530
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom konstruktion med inriktning mot verkstads- och processindustrin, ny-, om- och tillbyggnationer, personaluthyrning, installationer, service och underhåll av rörledningar till mas ...
MENJA HB
Org.nr: 969674-8871
Handel, skötsel, tillverkning, förvaltning och renovering av: -textilier, textila material -inredning -tjänster (såsom försäljning av lösningar på textiltillverkning och underhåll genom svenskt hantverk) -kulturella mate ...