Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Sundbyberg

AS Inredningsinstallationer HB
Org.nr: 969742-4035
Installation, montering och underhåll av inredningsutrustningar.
Chassie i Stockholm AB
Org.nr: 556581-6948
Bolaget ska bedriva uthyrning, drift och underhåll av datorer och servermiljöer, köp och försäljning av värdepapper samt fastigheter, och därmed förenlig verksamhet.
Confidence International AB
Org.nr: 556291-7442
Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla ...
Crantek AB
Org.nr: 556690-7993
Bolaget ska bedriva transportverksamhet med lastbil och entreprenadmaskiner, bedriva förvärv och förvaltning av skog, anläggningsmaskiner och värdepapper samt därmed förenlig verk- samhet. Bolaget ska även bedriva konsul ...
EPIC ELTEKNIK AB
Org.nr: 556961-0818
Bolaget skall utföra och bedriva nyinstallation, service, underhåll, reparationer, projektering och konsultation inom el- system, telesystem, larmsystem, bygg, mark, fastighetsskötsel samt uthyrning av personal, samt för ...
Exalt Installation AB
Org.nr: 556766-6713
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva projektledning, installation, test, drift, underhåll och service av tele-, data- och säkerhetsutrustning'nätverk och generella kommunikationsnätverk, samt idka därmed förenli ...
Fastighetsföreningen Ursvik nr 4 u.p.a.
Org.nr: 715200-2015
1) att förvalta nuvarande och blivande servitut företrädesvis i fastigheten Stadsäga 1868 2) att från den i fastigheten Stadsäga 1868 belägna värmeanläggningen med anslutningar och vattenledning med mätare tillhandahålla ...
Global Tree Care i Sundbyberg AB
Org.nr: 556867-4617
Skötsel och underhåll av grönytor
Grafisk Elservice Försäljnings AB
Org.nr: 556282-6932
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning samt reparation och underhåll av grafiska, el- och teleprodukter, kontors- och distributionsmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.
Handkraft Bygg i Sundbyberg AB
Org.nr: 556972-4676
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hantverksarbeten omfattande nybyggnation, reparation och underhåll av fastigheter samt import, export och försäljning av varor partihandelsvis med inriktning främst på byg ...
Huvudsta Fasad AB
Org.nr: 556967-1836
Föremålet för bolagets verksamhet är att vara verksamt med måleri samt i huvudsak utföra renovering, underhåll och nybyggnation av fasader med puts och därmed förenlig verksamhet.
Inezco AB
Org.nr: 556629-7148
Bolaget skall bedriva hissreparationer, elarbeten, underhåll, sanering av hissar och städning av hissar och schakt samt tillhörande arbeten. Bolaget skall även bedriva hundkennelverksamhet, utföra domarärenden, stödtjäns ...
Låspunkten AB
Org.nr: 556256-3188
Bolaget skall bedriva handel med och underhåll av lås, och därmed förelig verksamhet.
Meytech AB
Org.nr: 556967-1521
Bolaget ska bedriva utveckling och underhåll av elektronikprodukter till försvar och telekommunikation.
MG Qvalitet AB
Org.nr: 556922-0196
Markarbeten, husdränering, stensättning, asfaltering, trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel, underhåll av tak och stuprännor, snö och halkbekämpning, transport och bud, snickeriarbeten.
Mirzakhanian Business Consulting AB
Org.nr: 556767-5987
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation, rådgivning och utbildning inom underhåll och skötsel av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
MY-Konsult Holding Sverige AB
Org.nr: 556705-5610
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och underhåll av radarorienterade elektronikenheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare ha som uppgift att för koncernens räkning bedriva vissa gemensamma ...
Pabex Bygg KB
Org.nr: 969707-6009
Om- och tillbyggnad samt yttre underhåll av fastigheter, import och export av byggnadsmaterial.
Schack Technic AB
Org.nr: 556850-7163
Föremålet för bolagets verksamhet är i huvudsak konsultverksamhet bestående av utveckling, projektledning och föreläsningar inom mekanik och elektromekanik. Bolaget kommer även att handla med värdepapper, bedriva handel ...
SMJ elteknik AB
Org.nr: 556869-6966
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installation och underhåll av elanläggningar samt bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.