Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Spånga

AB Allexa Bygg & Entreprenad
Org.nr: 556939-4371
Bolaget skall bedriva verksamhet inom Byggbranschen i såväl egen entreprenad som underentreprenad till annan entreprenör. Verksamheten skall bedrivas med såväl egen personal som med inhyrd personal beroende på behov och ...
ABC-åkarna Fastighets AB
Org.nr: 556976-1538
Bolaget ska bedriva uppförande, underhåll, uthyrning samt förvaltning av kommersiella fastigheter inom Sverige och därmed förenlig verksamhet.
Ackerman Service AB
Org.nr: 556300-3531
Bolaget skall bedriva markarbeten, reparation, underhåll och förvaltning av fastigheter, konsulttjänster inom fotboll och övrig idrottslig verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bromstens El AB
Org.nr: 556671-4316
Bolaget skall bedriva el-, tele- och datainstallationer samt underhåll och reparationer inom motsvarande områden. Bolaget skall även bedriva byggservice av olika slag och snickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Charge and go i Stockholm AB
Org.nr: 556965-2935
Bolaget ska bedriva uthyrning av laddningsutrustning för surfplattor och mobiltelefoner, bedriva service och underhåll på utrustning samt annan därmed förenlig verksamhet.
CKMK Mur&Puts AB
Org.nr: 556761-7716
Aktiebolaget ska bedriva murning och putsningsarbeten, kakel och plattläggning samt snickeriarbeten. Företaget ska även bedriva biltvätt och bilverkstad, och däckservice i form av underhåll och förvaring, samt rekonditio ...
Daniel Hellströms Nya Elektriska AB
Org.nr: 556702-9060
Bolaget skall sälja elmaterial och utföra installationer av dessa produkter. Bedriva teknisk konsultverksamhet inom drift och underhåll av fastigheter och maskiner samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig ve ...
Ekonomiska föreningen Brudstolen
Org.nr: 702002-7863
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att dels förvärva, förvalta och underhålla tomträtten till tomterna nr 1 i kv Brudstolen, nr 14 i kv Lysningsdagen, nr 1 i kv Morsarvet, nr 1 ...
Ekonomiska föreningen Skrytetorp
Org.nr: 702002-8101
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1. Förvärva och förvalta tomträtten till tomten nr 111 i kvarteret Skrytetorp inom stadsdelen Spånga'Tensta i Stockholms kommun, samt un ...
Fidelis Holding AB
Org.nr: 556752-3443
Äga och förvalta fast och lös egendom. Support och underhåll av företags IT-struktur, nätverk, datorer och programvaror.
Heymann & Wilhelm Maskinservice AB
Org.nr: 556568-3546
Bolaget skall bedriva reparaion, service och underhåll av maskinell utrustning och fordon främst inom verkstads- och byggnadsindustrin, uthyrning av manskapsbodar, containers och därmed förenlig verksamhet.
JH Support AB
Org.nr: 556260-8264
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, drift av befintliga IT- miljöer med förebyggande underhåll av befintliga IT-miljöer för att motverka driftstopp samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kanalen.Org HB
Org.nr: 969660-5360
Datakonsultverksamhet med internetanknytning, installation av mailserver, drift av websajt, konfigurering och underhåll av databas, websajtkonstruktion. Konstnärlig och litterär verksamhet.
L-N Motor & Service
Org.nr: 590721-XXXX
Reparation, underhåll och service av mopeder, motorcyklar, mekanik och mjukvara.
libelle HB
Org.nr: 969740-6388
Design, utveckling, underhåll och drift av applikationer för webb och mobila enheter. Försäljning av annonser för applikationer för webb och mobila enheter.
NOA-systems HB
Org.nr: 969657-1364
Tillhandahålla tjänster inom data för företag såsom att sköta driften och underhållet av datorer och datasystem. Med underhåll menas både program och datautrustning. Utveckling av egna datasystem.
Onexes Maritime Services AB
Org.nr: 559006-7475
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet angående ledning, drift, tekniskt underhåll och befraktning av fartyg samt förmedling av fartygsfrakter och därmed relaterade tjänster.
Spånga Autoservice AB
Org.nr: 556764-1807
Bolaget ska bedriva fordonsreparationer, mekanisk service, montering, lackering, plåt och svets arbeten, underhåll, uthyrning av bilar, försäljning av bilar, tillbehör och reservdelar samt därmed förenlig verksamhet.
Tensta Biltvätt AB
Org.nr: 556958-1761
Aktiebolaget ska bedriva biltvätt och bilverkstad samt däck- service i form av underhåll och förvaring av bildäck samt rekonditionering av bilar och därmed förenlig verksamhet.
wardeplanet com KB
Org.nr: 969697-6803
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT med inriktning på mjukvaruutveckling, -installation och -underhåll, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.