Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

wardeplanet com KB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT med inriktning på mjukvaruutveckling, -installation och -underhåll, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Underhåll
Org.nr: 969697-6803
Företagsform: Kommanditbolag