Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Sollentuna

Wessman Energi o Brunsborrning AB
Org.nr: 556722-6757
Bolaget skall bedriva borrning av energibrunnar, utföra grundförstärkningsarbeten, maskinservice & underhåll, transporter, byggnadsarbeten, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Wetrok AB
Org.nr: 556532-9009
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av kemikalier för städning och annan städutrustning, försäljning av städmaskiner och, i samband därmed, löpande underhåll och tillhandahållande av reservdelar till ...