Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Södertälje

AB Nöjesbiten i Sverige
Org.nr: 556812-2088
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning film, internethandel och handel med hemunderhållningsprodukter såsom film, musik, spel. Handel med livsmedel produkter och Café. Handel samt distribution av IT och IT-relate ...
Active IT & Media i Södertälje HB
Org.nr: 969726-2187
Data- och mediabranschen som PC-underhåll, nätverkslösningar, webblösningar, videoproduktion, produktutveckling inom media- och IT-lösningar.
ANG Forfast AB
Org.nr: 556717-9758
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsservice, fastighetsförvaltning, drift och underhåll, industriellt underhåll, el och styr installationer, byggverksamhet, konsultverksamhet inom el- styr- industri- och b ...
Arkipre Bygg AB
Org.nr: 556826-1548
Föremålet för företagets verksamhet är att hjälpa privata såväl som kommersiella kunder med byggtjänster. Företaget specialiserar sig på arkitektritad nyproduktion och tillbyggnader som bygger på sk prefab- eller modul-v ...
Autostar AB
Org.nr: 556787-9837
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultationer samt utföra byggtjänster inom fastighetsförvaltningsområdet, bedriva service, underhåll och installation avseende anläggningar för värme, kyla och ventilation. Bolaget sk ...
Bejmek Elkraft AB
Org.nr: 556713-1882
Bolagets verksamhet är att bedriva service och underhåll av ställverksutrustning, montage och ombyggnader av ställverk, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
C-Industriteknik AB
Org.nr: 556818-7735
Föremålet för bolagets verksamhet är teknisk konsultverksamhet. Reparation och underhåll av maskiner inom fordons och verkstadsindustrin och därmed förenlig verksamhet.
C. Söderströms El & Kraft AB
Org.nr: 556626-3199
Bolaget skall bedriva elinstallationer, service och underhåll av elanläggningar, äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CompAir AB
Org.nr: 556744-6777
Drift och underhåll av telekommunikation, mätning och analys
DynaMate Industrial Services AB
Org.nr: 556528-9286
Föremålet för bolagets verksamhet är att leverera tjänster och produkter inom områdena energi, miljö, underhåll, byggande, produktionsservice av teknisk utrustning och teknisk produkt- ionsutrustning,samt annan därmed fö ...
eder-lahdo HB
Org.nr: 969766-3707
Neuropsykologisk testning, begåvningsbedömningar och privat psykoterapeutisk verksamhet. Utformning, utveckling och underhåll av interaktiva medier som del av psykoterapeutisk behandling. Konsultverksamhet för offentliga ...
Elektromontage R Pettersson AB
Org.nr: 556182-4201
Bolaget skall bedriva tillverkning, montering och underhåll av automatikutrustning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
EZ-Data HB
Org.nr: 969651-7599
Montering, försäljning, import av datorer,datordelar, datorprogram, hem- elektronik till datorer och mobiltelefoner. Kontorselektronik till datorer- och mobiltelefoner och tillbehör till dessa. Utbildning av datoranvända ...
Fastighetsjouren G&K Jonsson HB
Org.nr: 969653-8439
Installation, reparation, service inom fastighetsunderhåll såsom el, VVS, glas, lås, värme och ventilation. Drift och underhåll av fastigheter.
Franks Parkett & Trägolv AB
Org.nr: 556436-6606
Aktiebolaget skall bedriva lokalvård, mattvätt, fastighetsskötsel, golvläggning, slipning och ytbehandling av golv och därmed förenlig verksamhet.
GOTT Fastigheter AB
Org.nr: 556912-6070
Bolaget ska bedriva elektromontering och elinstallationer samt därtill hörande underhåll, fastighetsförvaltning, kapital- förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Grusåsens El AB
Org.nr: 556610-8923
Bolaget skall genomföra elinstallationer, samt reparationer och underhåll i anslutning därtill samt renhållningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
N4 Qavat AB
Org.nr: 559028-5556
Bolaget ska bedriva försäljning av bredband och IP-telefoni och konsultverksamhet, projektering, installation och underhåll inom IT-branschen och samt därmed förenlig verksamhet.
N4 Sverige AB
Org.nr: 556829-2840
Bolaget ska bedriva IT-tjänster, installationer, support, service och underhåll på laboratorie- och industriutrustningar, främst inom forskning- och tillverkningsindustrin samt utvecklingsarbete utifrån resurs och flödes ...
Parkeringsservice Svenska AB
Org.nr: 556602-8899
Bolaget skall bedriva verksamhet inom parkeringstjänst och parkeringsövervakning, försäljning, reparation och underhåll av parkeringsutrustning och skyltar, bevakningsverksamhet, förvaltning och handel med värdepapper sa ...