Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Skellefteå

Artvise Holding AB
Org.nr: 556887-8903
Aktiebolagets verksamhet ska var att bedriva konsultverksamhet med inriktning på information, management och data, samt utveckling, försäljning och underhåll av programvara, samt därmed förenlig verksamhet.
Asien Handlarn & Import AB
Org.nr: 556780-1021
Bolaget ska bedriva butiksförsäljning och import av asiatisk mat (matförpackningar), försäljning av importerade matförpackningar och mat på marknader, bedriva catering, service och underhåll av entreprenadmaskiner, samt ...
Audio & Musikservice i Skellefteå AB
Org.nr: 556929-1569
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, reparation, installation och service av audio- och videoprodukter och instrument. Bolaget skall bedriva reparation, underhåll och säkerhet gällande verkstadsmaskiner. Bolaget skall b ...
BL:s Industrisvets AB
Org.nr: 556553-3428
Bolaget skall bedriva mekanisk tillverkning, konstruktion och underhåll gentemot industri, entreprenörer, uppfinnare, åter- försäljare samt idka därmed förenlig verksamhet.
C G Service i Skellefteå AB
Org.nr: 556996-6459
Bolaget skall bedriva bilbärgning, reparation och underhåll av fordon och dess utrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Codality AB
Org.nr: 556783-4857
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på information, management och data, samt utveckling, försäljning och underhåll av programvara, samt därmed förenlig verksamhet.
CU-Rör i Skellefteå AB
Org.nr: 556302-1442
Bolaget skall utföra VVS-installationer, tillhandahålla material och tillbehör för installation och underhåll av VVS-anläggningar och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Dental & autoklavservice i norr AB
Org.nr: 556844-8913
Bolaget ska bedriva försäljning, service och underhåll av dental- och tandteknisk utrustning, utbildning i anslutning till detta samt idka därmed förenlig verksamhet.
ECCBOX AB
Org.nr: 556806-9834
Föremålet för bolagets verksamhet är att dels bedriva konsultverksamhet med inriktning på management och data, dels bedriva försäljning och underhåll av programvara och hårdvara, dels idka handel med värdepapper, samt be ...
Guldstadens Golvslip AB
Org.nr: 556759-2281
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten och underhåll av golv och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Guldstadens Industriservice AB
Org.nr: 556823-0170
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service, underhåll och försäljning av produkter inom mekanisk verkstadsindustri samt annan därmed förenlig verksamhet
JR Mekan AB
Org.nr: 556410-0989
Aktiebolaget ska bedriva montage, underhåll och tillverknings- arbete avseende metallbearbetning inom främst gruvbranschen och byggbranschen, samt därmed förenlig verksamhet, inklusive förvaltning av lös och fast egendom ...
Klimatteknik & hushållsservice KTHS AB
Org.nr: 556864-6896
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra service av vitvaror, installation och reparationer av luftvärmepumpar samt service och underhåll av ventilationsanläggningar och därmed jämförlig verksamhet. Vidare skall b ...
LIFT TECH Skellefteå AB
Org.nr: 556935-9770
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och underhåll av hissar, traverser, dörröppnare, portar och lyftbord, elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.
Maskin och Service i Skellefteå AB
Org.nr: 556697-9513
Bolaget ska bedriva försäljning, service och underhåll av kylanläggningar, el- och tryckluftsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Meritek AB
Org.nr: 556869-8731
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och underhåll av dörröppnare och traverser. Elinstallationer, plåtslageri och smide, markarbeten med entreprenadmaskiner, uthyrning av inventarier samt annan därmed förenli ...
Nibofrys AB
Org.nr: 556224-4664
Bolaget skall utföra kylinstallationer samt utföra reparationer och underhåll på desamma.
Regas AB
Org.nr: 556286-5211
Bolaget skall bedriva import, försäljning, reparationer och underhåll inom gas- och svetsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Skellefteå Energi Underhåll HB
Org.nr: 969663-7033
Elektrisk och mekaniskt underhåll på industri- och energianläggningar.
Skellefteå Kraft Elnät AB
Org.nr: 556244-3951
Föremålet för bolagets verksamhet är nätverksamhet för överföring och distribution av elektrisk energi, data och telefoni samt därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolaget är att utgöra Skellefteå kommuns organ för ...