Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Östersund

anCula Sverige AB
Org.nr: 556712-0034
Föremålet för bolagets verksamhet är städning, bortforsling av 'prylarmöbler, auktionsverksamhet, trädgårdsskötsel och reparation och underhåll av fastigheter till offentlig, företags- och privatmarknad och därmed förenl ...
AppIT i Östersund AB
Org.nr: 556982-2108
Bolaget ska bedriva reparation och underhåll av datorer och nätverk, försäljning av datorer och tillbehör samt konsulttjänster inom IT och därmed förenlig verksamhet.
Armgren Sport AB
Org.nr: 556933-3957
Aktiebolaget ska bedriva idrottslig verksamhet, marknadsföringsverksamhet och konsultationer.Köp, underhåll, träning, tävling och försäljning av djur, samt därmed förenlig verksamhet
Attacus Stål & Smide AB
Org.nr: 556211-0626
Bolaget skall bedriva verksamhet inom smide, svetsning och mekanisk verkstad, inom energianläggningar utföra entreprenader avseende byggnationer, drift och reparationer och underhåll samt annan därmed förenlig verksamhet ...
Bernicus Service AB
Org.nr: 556868-4665
Drift och underhåll av fastigheter samt konsultverksamhet inom byggnadsbranschen.
Frösö Hästgård Trav HB
Org.nr: 916473-9683
Drift, skötsel och underhåll av hästanläggning med tillhörande café och hästsportbutik samt därtill hörande verksamhet. Drift, skötsel och underhåll av trav- och tävlingshästar samt därtill förenlig verksamhet.
Harmoni Jämtland AB
Org.nr: 556950-5778
Föremålet för bolagets verksamhet är blomster, hobby och presentartiklar i butik samt webshop inom blommor med tillbehör. Konsultation och underhåll av blommor och växter mot företag och privatpersoner, konservator, kons ...
Hillmo Maskinteknik AB
Org.nr: 556766-9253
Bolaget skall utföra mekaniska installationer och reparationer, underhåll av serviceanläggningar jämte därmed förenlig verksamhet.
JJC Städ & Fastighetsservice i Östersund AB
Org.nr: 556232-5802
Föremålet för bolagets verksamhet är städ av kontor, hem och offentliga byggnader, fastighetsservice inom målning, tapet- sering, snickeri reparationer och underhåll och därmed förenlig verksamhet.
JNJ Industrimontage AB
Org.nr: 556443-4115
Bolaget skall bedriva reparationer, underhåll samt uppförande av industrianläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Jämtkraft Park Management AB
Org.nr: 556915-9170
Aktiebolaget ska bedriva management av vindkraftparker omfattande helhetsåtagande eller delar av: drift och underhåll produktion' elnät, mätning och avräkning, kommunikation, ekonomi'administration, fysisk hantering och ...
Jämtlands Markservice AB
Org.nr: 556602-7248
Bolaget skall bedriva uthyrning, service, reparationer och underhåll av byggmaskiner, handel med fordon, entreprenadmaskiner och byggvaror, utföra lastbilstransporter och arbete med entreprenadmaskiner bedriva bevaknings ...
KJL Data AB
Org.nr: 556577-9492
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av datorer, underhåll av nätverk, försäljning av datorer och tillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.
Koloniträdgårdsföreningen Oden EF
Org.nr: 769600-3909
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att till medlemmarna på föreningens fastighet Kolonistugan 1 upplåta kolonirätter för trädgårdsodling utan begränsning i tiden. Föreningen ...
KTA Invest AB
Org.nr: 556913-4066
Bolaget ska bedriva utveckling, drift och underhåll av webb-baserade system och därmed förenlig verksamhet.
MK Entre Service AB
Org.nr: 556963-8801
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service, underhåll och reparation av entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
OSD i Östersund AB
Org.nr: 556773-3265
Bolaget ska bedriva verksamhet inom kongress'konferens, hotell, restaurang, event, nöje, kultur samt drift'underhåll av fastigheter i egna eller hyrda lokaler'anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
PF Östersund AB
Org.nr: 556708-6300
Bolaget skall bedriva handel och service samt underhåll av hemelektronik, uthyrning av AV- utrustning, fordon och därmed förenlig verksamhet.
Rätans städ & stug service HB
Org.nr: 969713-3958
Städning, reparation och underhåll av fastigheter.
Teknisk Klimatservice Norr AB
Org.nr: 556246-6259
Bolaget skall utföra service, underhåll samt installationer inom områdena: ventilation, värme, kyla, el, projektering, styr och regler, energibesparing, OVK-besiktningar enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll.