Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Norrtälje

A.S. Underhåll AB
Org.nr: 556633-9395
Bolagets verksamhet skall vara fastighetsskötsel.
Aldelco AB
Org.nr: 556318-2319
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom service och underhåll samt fastighetsskötsel, konsult och utbildningsverksamhet, besiktning, kontroll och utredning, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Byg ...
Aldéns EL AB
Org.nr: 556928-7948
Bolaget ska bedriva verksamhet inom el, tele, data, antenn, larm, kameraövervakning, styr- och reglerinstallationer och försäljning av elmaterial, service och underhåll samt fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamh ...
B Eklund Alltjänst HB
Org.nr: 969646-0402
Bolagets verksamhet omfattar renhållning, transport jämte service och underhåll inom jordbruks- och byggnadssektorn.
Backlunds Service AB
Org.nr: 556196-0559
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lastbilsåkeri samt reparationer och underhåll av entreprenadmaskiner, traktorer och därmed förenlig verksamhet.
Batteribyggarna i Stockholm AB
Org.nr: 556396-1019
Bolaget skall omfatta reservkraftsinstallation, montering, underhåll och service av reservkraftsutrustning. Köp, försäljning och leasing av reservkraftsutrustning, samt därmed förenlig verksamhet.
Bostadsbyggen i Norrtälje AB
Org.nr: 556708-3158
Bolaget ska bedriva nyproduktion, reparation och underhåll av byggnader och anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Casaforte Hemsäkerhet AB
Org.nr: 556785-7684
Bolagets verksamhet ska vara handel med produkter inom säkerhet' trygghets- och larmsystem samt IT övervakningsprodukter. Försäljning, installation, underhåll av säkerhetssystem' larmtjänster samt försäljning, installati ...
Friska Fläktar Teknik AB
Org.nr: 556660-7973
Bolaget skall sälja tjänster inom ventilationsområdet såsom injusteringar, service och löpande underhåll samt därmed förenlig verksamhet.
HK Husvagns och allservice AB
Org.nr: 556938-4505
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av motor-och släpfordon och vidhängande verksamhet samt allmänt underhållsarbete.
Klart för sjön Norrtälje AB
Org.nr: 556950-5554
Produkter: Inköp och försäljning av nya och begagnade båtar Försäljning av kundanpassade båttillbehör tillverkade i aluminium, som badstegar, pållare etc. Försäljning av fritidsbåtar upp till 6m Försäljning av båtmotorer ...
LANDSKAPSKOMPANIET NORRTÄLJE AB
Org.nr: 556994-4134
Bolaget ska bedriva verksamhet som avser tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård, markentreprenad, projektering, anläggning, utförande, skötsel och underhåll av utemiljö samt idka därmed förenlig verksamhe ...
Lin-AB AB
Org.nr: 556854-5783
Uthyrning , handel och reparation av lätta och tunga fordon. Taxi. Fastighetsskötsel och underhåll. Marknadsföring, reklamförsäljning, redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Manners Total Entreprenad AB
Org.nr: 556852-5207
Bolaget skall syssla med entreprenad främst avseende vägdrift, underhåll och reparation av dylikt samt nybyggnationer, transport och försäljning av jord och grusmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Mark & Miljö i Roslagen AB
Org.nr: 556244-6020
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet service och underhåll i fritidsområden vägar, vatten- och avloppsanläggningar, samt på ventila tions- och värmeanläggningar i skolor, förvaltningsbyggnader och bostadsfastighet ...
MC&M Redovisning AB
Org.nr: 556663-5552
Bolaget skall bedriva bokföring och redovisning av aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor och idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva handel med och uthyrning av bilar, andra transportfordon och ...
Mellingeholm Flygplats AB
Org.nr: 556435-8785
Bolaget skall bedriva projektering, uppförande, drift och underhåll samt uthyrning av flygplats i Norrtälje, vidare uthyrning och underhåll av flygplan och flygplansmaterial samt därmed jämförlig verksamhet.
MML Consulting AB
Org.nr: 556588-7717
Bolaget skall bedriva underhåll och installation av nätverk och web-sidor samt teknisk konsultation avseende konstruktionslösningar med Cad-cam och därmed förenlig verksamhet.
Molin & Björkmans ekonomiska förening
Org.nr: 769625-5814
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bevaka att beslutad budget följs samt verka för fastighetens fortlevnad genom underhåll och utveckling av denna.
NKL Allservice HB
Org.nr: 969758-9043
Lastbilsåkeri. Transport av allt förekommande gods. Lyft av allt förekommande uppdrag. Snöplogning, sand och saltning. Arbete från personkorg tex. skyltmontage, vägbelysning samt allt förekommande arbete över 4m höjd och ...