Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Norrköping

ALSTOM Power Sweden AB
Org.nr: 556011-4224
Bolaget skall idka mekanisk verkstads- och annan industriell rörelse för utveckling, tillverkning, försäljning och underhåll av gas och ångturbiner, generatorer och andra produkter för genering av elektricitet och värme, ...
Berggren Fastigheter AB
Org.nr: 556429-3024
Bolaget skall utföra installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer samt förvalta fastigheter och värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
Brandskyddspartner i Norrköping AB
Org.nr: 556759-5888
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förebyggande brandskydd, utbildning inom brandskydd och livräddning, försäljning av brandskyddsprodukter och livräddningsredskap, larm underhåll och service av brandskydds ...
Drivsystem 05 AB
Org.nr: 556803-9829
Bolaget ska bedriva service och underhåll av mekaniska transmissioner och kringliggande utrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Energi & Inneklimat i Norrköping AB
Org.nr: 556661-4417
Bolaget skall bedriva installation, service och underhåll inom området kyla, värme och ventilation, ävensom konsultverksamhet inom dessa områden, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ensistor AB
Org.nr: 556669-3155
Bolaget skall bedriva förvaltning av fast och lös egendom, konsultverksamhet inom persondatorområdet, drift och underhåll av datoriserade system samt därmed förenlig verksamhet.
European Air Spares AB
Org.nr: 556635-0210
Bolaget skall tillhandahålla underhåll inom civila och militära flygsektorn, tekniskt stöd, materialadministration samt agenturer härinom samt därmed förenlig verksamhet.
European Aircraft Service AB
Org.nr: 556449-1024
Bolaget skall inom civila och militära flygsektorn tillhandahålla underhåll, tekniskt stöd, materialadministration samt agenturer och därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsteknik i Norrköping AB
Org.nr: 556789-0966
Bolaget ska utföra installation, service och underhåll av fastighetstekniska installationer samt därmed förenlig verksamhet.
Global Teknisk Innovation i Sverige AB
Org.nr: 556818-8212
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktutveckling, produktion samt försäljning av egna produkter, utföra teknisk service, installationer och underhåll, utföra konsultuppdrag inom teknisk innovation och m ...
HSB Boende-och Omsorgsservice i Östra ÖstergötlandAB
Org.nr: 556418-5881
Bolaget skall bedriva skötsel, service och underhåll av fastig- heter, utföra servicetjänster inom boende och omsorgsområdet samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HSB Hyresfastigheter i Östra Östergötland AB
Org.nr: 556395-0152
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och bedriva skötsel, service och underhåll av egna fastigheter samt bedriva därmed förenli verksamhet.
Industrigruppen i Norrköping Service AB
Org.nr: 556625-4651
Bolaget skall bedriva tekniskt underhåll, industri och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Industriresurs i Östergötland AB
Org.nr: 556856-5567
Bolaget skall bedriva licenssvetsning och underhåll och därmed förenlig verksamhet.
Ivarssons Bygg i Norrköping AB
Org.nr: 556554-6743
Bolaget skall bedriva byggnation, underhåll och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
J2 Industri AB
Org.nr: 556623-8225
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av industriella installationer samt försäljning av industriella tillbehör främst till processindustri och mekanisk industri såsom pappersbruk, kraftverk och oljeindustri sam ...
Kompressorteknik Sweden AB
Org.nr: 556578-6471
Bolaget skall bedriva försäljning, reparation och underhåll, samt teknisk översyn av kylkompressorer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kyl & Storköksservice i Östergötland AB
Org.nr: 556617-6862
Bolaget skall utföra service, underhåll samt installation på kommersiella produkter såsom köks-, kyl-, ventilations- och tvättutrustningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kyrktak Bygg och Konsult i Norrköping AB
Org.nr: 556888-3564
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva byggnation och underhåll av bostads- och kulturfastigheter och kyrkor samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva byggnadsverksamhet samt därme ...
Lastvagnservice i Östergötland AB
Org.nr: 556101-4555
Bolaget skall bedriva service och underhåll av fordon och entreprenadmaskiner samt försäljning av tillbehör till dessa samt därmed förenlig verksamhet.