Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Nacka

Affärssynergi JK AB
Org.nr: 556881-9758
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom ekonomi, redovisning, affärsjuridik, skatt och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultationer inom marknadsföring, hemside- och webbproduktion och underhå ...
Birger Nöre AB
Org.nr: 556978-7194
Reperation och underhåll av fartyg och båtar.
Bröderna Brothers Holding AB
Org.nr: 556835-9730
Bolaget ska bedriva uthyrning av trädgårdsmaskiner, bygg- och anläggningsverktyg, maskiner för vård och underhåll av bilar och båtar, värdepappersförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
Bühlmann Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556824-4601
Bolaget skall bedriva måleri, ny- och ombyggnation samt underhåll av fastigheter och därmed förenlig verksamhet, förvalta fast och lös egendom samt bedriva uthyrning av verksamhetslokal.
DOSHiss AB
Org.nr: 556936-2782
Bolaget skall utföra 'driftserviceunderhåll inom fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
FASTFIX HB
Org.nr: 969600-6791
Fastighetsskötsel, drift, underhåll, reparationer och tillsyn. Försäljning, uthyrning och reparation av hemelektronik. Lagning av bilrutor, försäljning av elektroniska fönsterglas (PDLC).
Gestione AB
Org.nr: 556654-3087
Bolaget ska bedriva: finansiell rådgivning till företag och organisationer avseende strategisk och operativ förvaltning av tillgångar och skulder och kapitalanskaffning, förvaltning och rådgivning till ägare av skogsmark ...
GTOM AB
Org.nr: 556870-8993
Bolaget skall bedriva drift och underhåll av gasturbiner och kärnkraftverk och därmed förenlig verksamhet.
Hederén Maskinuthyrning i Nacka AB
Org.nr: 556354-9723
Bolaget skall bedriva uthyrning av trädgårdsmaskiner, bygg- och anläggningsverktyg, maskiner för vård och underhåll av bilar och båtar, samt därmed förenlig verksamhet.
Hållstrand Vatten AB
Org.nr: 556836-0233
Bolaget skall bedriva service och underhåll, konsultation, rådgivning, teknisk support, projektering samt material- försäljning inom matarvattenteknik och vattenbehandling, äga och förvalta fastigheter, handel med värdep ...
IDROTT PARK OCH FRITID MASTERS KÄLLTORP AB
Org.nr: 556998-5228
Föremålet för bolagets verksamhet är arrangemang, idrottslig verksamhet så som fotbollsgolf, minigolf, kanotuthyrning med skötsel och underhåll samt servering, konditori, gatukök, torg- och marknadshandel och därmed före ...
IDROTT PARK OCH FRITIDS MASTERS KÄLLTORP KB
Org.nr: 969759-1296
Arrangemang, idrottslig verksamhet, fotbollsgolf, minigolf, kanot, uthyrning med skötsel och underhåll samt servering, konditori, gatukök.
Krafta Entreprenad AB
Org.nr: 556807-6573
Bolaget ska bedriva verksamhet inom bygg (om- och tillbyggnad), rivning, snickeri, köp och försäljning av fastigheter och bostäder, skötsel, underhåll och service av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Kråksången EF
Org.nr: 769620-1339
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva underhåll av fastigheten Tokeryd 1: 25 (Eksjö kommun) samt att använda fastigheten för hobbyverksamhet för medlemmarna. Medlem de ...
Köpmanholmen MMB AB
Org.nr: 556777-1992
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrning av maskiner inom entreprenad och den marina sektorn, bedriva handel, service och underhåll av produkter inom den marina sektorn såsom båtar, båtmotorer, båttill ...
Lekmiljö Entreprenad Stockholm AB
Org.nr: 556844-6990
Bolaget ska bedriva besiktning, underhåll och reparationer av lekplatser, bedriva idé- och produktutveckling av lekmiljöer, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
MariGroup AB
Org.nr: 556764-2573
Bolaget ska bedriva försäljning, montage och underhåll av säkerhets-, orienterings-, informations- och ledljusprodukter och system. Känsel och informationsgolv. Prismärkningssystem sophanteringssystem samt därmed förenli ...
MariMatic AB
Org.nr: 556768-7552
Bolaget skall marknadsföra, projektera och installera system för automatisk transport och sortering av olika avfallsfraktioner. Bolaget skall även utföra drift, underhåll och service av installerade system samt därmed fö ...
Miljö och Fastighetsservice i Nacka HB
Org.nr: 969705-3701
Reparation och underhåll av värmecentraler, teknisk service för fastigheter, miljökonsultationer såsom företrädesvis upprättande av miljörapporter, anmälan om miljöfarlig verksamhet, miljörevision, miljöbesiktningar, råd ...
Nacka drift och skötsel AB
Org.nr: 556688-0067
Bolaget ska bedriva fastighetsskötsel, drift, underhåll, ombyggnationer och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.