Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Motala

AVOMA AB
Org.nr: 556915-4213
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av uppdrag, utföra service och underhåll inom kraft- och värmeindustrin samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper.
BEMA Avloppsspolning AB
Org.nr: 556738-7146
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva avloppsspolning, inspektion och underhåll av avlopp och dagvatten samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva hushållsnära tjänster samt hus- och trädgårds ...
Birklanders Alltjänst AB
Org.nr: 556887-3615
Tillverkning och försäljning a egendesignade djurmöbler, möbler och inredningsartiklar för hemmet, trädgårdskonst, soptunnehus och bryggor samt därmed förenlig verksamhet. Försäljning av djurartiklar och inredningsartikl ...
DRED AB
Org.nr: 556748-7268
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bredbandsinstallation, uthyrning av personal, kabelTV installation, fönsterbyten, golvslipning, målning och tapetsering, snickeriarbeten, dataservice och underhåll samt dä ...
Electro Hallin i Motala AB
Org.nr: 556837-6429
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva installation och underhåll av svagströms- och starkströmsanläggningar, uthyrning av personal inom fastighetsbranschen såsom bygg- och underhåll av fastigheter inklusive målnings ...
Ernerskog i Östergötland AB
Org.nr: 556866-2133
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med samt utföra service och underhåll på maskiner främst för livsmedels- branschen, handel med ved samt utföra bokföringstjänster jämte därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsservice i Motala AB, FIMAB
Org.nr: 556491-2862
Bolaget skall bedriva underhåll och skötsel av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Gunnbäck & Franzén AB
Org.nr: 556931-7034
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reparation, service och underhåll av tak samt snöröjning och därmed förenlig verksamhet.
Herrgårdsanda HB
Org.nr: 969757-3666
Företaget ska bedriva verksamhet inom spa, hotell, café, restaurang, utbildning, försäljning av produkter med anknytning till Herrgården Stråkenshus med omnejd så som när- och egen- producerade 'produktertjänster relater ...
JASTech i Motala AB
Org.nr: 556656-7862
Bolagets verksamhet skall vara att utföra montage, service och underhåll avseende logisticutrustning och övriga maskiner inom industri samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även utföra legoarbete, maskinrepar ...
Johansson Lindstrand Byggentreprenad AB
Org.nr: 556732-9866
Bolaget ska bedriva nybyggnation, underhåll och förvaltning av fastigheter, uthyrning av maskiner och arbetskraft samt därmed förenlig verksamhet.
PL i Motala Ventilation AB
Org.nr: 556816-8974
Bolaget ska utföra installation, service och underhåll inom ventilationsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Specma Wiro AB
Org.nr: 556362-4641
Bolaget skall bedriva handel, tillverkning, uthyrning, reparation och underhåll av industriförnödenheter, främst inom verkstads- och medicinsk industri samt idka därmed förenlig verksamhet.
Staffan Bergström Underhållspartner HB
Org.nr: 916691-0027
Bolaget skall bedriva konsult och entreprenad gällande systematiskt underhåll av maskiner och produktionsutrustning. Verksamheten kommer i huvudsak att riktas mot industrier och större verkstadsföretag. Tjänster som i hu ...
Techflow i Kalmar AB
Org.nr: 556095-9925
Bolaget skall bedriva tillverkning av ventiltillbehör samt service och underhåll av ventiler och instrument samt därmed förenlig verksamhet.
UPL i Motala AB
Org.nr: 556738-6031
Aktiebolagets ska bedriva service och underhåll av laser-, skär- och märkmaskiner. Bolaget skall även bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
VIMAB AB
Org.nr: 556271-0680
Bolaget skall utföra reparationer och service av industri- ventiler, inköp och försäljning av mätinstrument, utbildning och kursverksamhet för service och underhåll av industriventiler, förvaltning av lös och fast egendo ...
W & G Service Group Sverige AB
Org.nr: 556905-3134
Aktiebolaget ska bedriva svets och smide, stål- och ställningsmontage, underhåll och reparationer inom inom industriområderna gruv, stål, papper och energi, mekaniskt underhåll av entreprenad maskiner samt lokalvård, stä ...
Wettern Trädgård & Fastighetsservice AB
Org.nr: 556827-4905
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skötsel och underhåll av grönytor samt fastighetsrelaterade stödtjänser och därmed förenligt verksamhet.
WoG Partner AB
Org.nr: 556799-2903
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom svets och smide, stål- och ställningsmontage, underhåll och reparationer inom industriområdena gruv, stål, papper och energi, mekaniskt underhåll av entreprenadmaskiner och därmed ...