Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Mölndal

3wPortal AB
Org.nr: 556691-8164
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av programvara för e-handel, samt drift och underhåll av webbhotell för e-handel.
Ajour Trading Sweden AB
Org.nr: 556711-3310
Bolaget ska sälja och distribuera kemikalier och städredskap, utföra underhåll, nyläggning och renovering av golv och trappor, försäljning av maskiner och tillbehör för betong-, sten-, trä- och textilgolv, samt därmed fö ...
Billes Tryckeriservice AB
Org.nr: 556761-9506
Bolagets verksamhet ska vara reparation, service och underhåll av maskiner, främst inom tryckeribranschen samt därmed förenlig verksamhet.
BR Wilson HB
Org.nr: 916555-4123
Fastighetsförvaltning såsom underhåll, renoveringar och markarbeten.
D&H Svenska AB
Org.nr: 556664-4844
Föremålet för bolagets verksamhet är Bolaget skall bedriva rådgivning, försäljning, distribution, installation och underhåll av brandventils- och övriga ventilationsanläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamet.
Demo Live Sweden AB
Org.nr: 556933-5382
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av eventproduktioner såsom ljud, ljus, personal, genomförande av roadshows samt service och underhåll av ljud och ljus och därmed förenlig verksamhet.
Din Husvagnsservice Stora Höga AB
Org.nr: 556888-9876
Reparation och underhåll av husvagnar och husbilar.
Emissions Technology Scandinavia AB
Org.nr: 556830-4488
Företaget inriktar sig på konsulttjänster inom miljöområdet samt arbetsledning. Verksamhetens tyngdpunkt ligger inom området avgasrening och luktrening samt konstruktion och underhåll av utrustning förenligt med detta.
Etacafastigheter AB
Org.nr: 556707-9321
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, byggentreprenadverk- samhet, flygförarutbildning, befordran av frakt och passagerare med flygplan, uthyrning och underhåll av flygplan samt därmed förenlig verksamhet.
Euro Blue Tech AB
Org.nr: 559001-8080
Programmering och hårdvara för hushållsmaskiner (Smart home) och mätinstrument samt underhåll, service, rådgivning, reparation av elektroniska enheter.
Everest Business Solutions AB
Org.nr: 556723-0932
Bolaget skall utveckla och marknadsföra dataprogram och kommunikationsprogram, samt därtill hörande hårdvara och nätverk. Bolaget skall också erbjuda tjänster i samband med igångsättning, utveckling och underhåll och sup ...
Fiberfixarna i Väst AB
Org.nr: 556728-3196
Bolaget skall bedriva el- och teleinstallationer samt koppar och fibernät inklusive underhåll och service, måleri- samt snickeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
HB Char Development
Org.nr: 969752-5385
Bolaget skall bedriva tillverkning och underhåll av programvara, tillhandahålla it-tjänster samt även bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hasse Karlsson Symaskinservice AB
Org.nr: 556367-6674
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av symaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.
Imperie HB
Org.nr: 969774-8979
Konsultverksamhet- bygger hemsidor, levererar SEO (sökmotor optimering) och IT- tjänster, underhåll av hemsidor.
Information Väst AB
Org.nr: 556701-5663
Bolaget skall bedriva montering samt uppsättning av reklam samt uthyrning av reklamplatser samt underhåll av ovannämnda och därmed förenlig verksamhet.
Instant mail Sweden AB
Org.nr: 556319-3399
Förmålet för bolagets verksamhet är att effektivisera våra kunders utskick av e-post och brev. Därav kundanpassad data- programmering samt IT-underhåll.
ISAB Ventilation i Göteborg AB
Org.nr: 556521-4888
Bolaget skall bedriva sanering av ventilationskanaler, försäljning samt installation av ventilationssystem och övrigt underhåll av fastigheter, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhe ...
IT-Konsult Syd AB
Org.nr: 556429-7058
Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning, underhåll och programservice av administrativa system för bygg- och förvaltnings företag samt därmed förenlig verksamhet.
JOVI AB
Org.nr: 556721-5065
Bolaget ska bedriva förädling, skydd och underhåll av bilars utseende och därmed förenlig verksamhet.