Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Lund

AF-Borgen AB
Org.nr: 556210-8877
Bolaget skall äga och förvalta fastigheten Lund Föreningen 16. Syftet med verksamheten är inte primärt att bereda aktieägarna vinst utan att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, huvudsakligen för studentrelaterad verks ...
ANATOLYA ART AB
Org.nr: 556901-4151
Bolaget ska bedriva försäljning, lagning, underhåll samt rengöring av mattor och textilier, import och försäljning av inrednings- och trädgårdsartiklar, restaurang- och catering- verksamhet, äga och förvalta fastigheter ...
BMsoft Computer Brookers AB
Org.nr: 556521-5836
Bolaget skall bedriva handel med datorer, dator- och elektronik- komponenter, kontorsmaskiner, programvara, värdepapper och andra finansiella instrument, samt därtill hörande konsulttjänster, drift, underhåll och service ...
Business Intelligence Cycle Scandinavia AB
Org.nr: 556630-7707
Bolaget skall bedriva utveckling, exploatering, handel, administration, underhåll och installation av mjukvara och rådgivning inom mjukvaruområdet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenl ...
Concera AB
Org.nr: 556848-1518
Bolaget ska dels bedriva tillverkning, utveckling och försäljning av tekniska IT-produkter och tjänster, dels driva handelsrörelse med huvudsakligen kapitalvaror såsom datorer, servrar etc, dels marknadsföra och utföra e ...
dynamic dog web communication KB
Org.nr: 969658-6198
Produktion och underhåll av webbplatser, webbsidor och intranet. Grafisk formgivning och design av webbsidor. Försäljning av domännamn och förmedling av webbhotell, serverplats. Konsultverksamhet såsom föredrag och utbil ...
Ekonomiska Föreningen Tjugosex i kvarteret Lodet, Lund
Org.nr: 745000-1669
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med äganderätt förvärva tomten nr 29 i kv. Lodet i Lund och å denna tomt uppföra byggnad, innehållande garage jämte central värme- och varmvattenanläggning avsedd at ...
Emerse Sverige AB
Org.nr: 556805-2582
Bolaget ska bedriva verksamhet inom marknadsföring och annonsering på internet, sökmotormarknadsföring, utveckling av programvara, webbsajter och system, konsultverksamhet, drift och underhåll av tekniska system samt där ...
Ericsson Modems AB
Org.nr: 556767-2844
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning ävensom service, underhåll och andr ...
Ericsson Modems JVS AB
Org.nr: 556767-2851
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning ävensom med service, underhåll och ...
Flytbryggan i Heestrand EF
Org.nr: 769624-8678
Föreningen har till ändamål att ingå arrendeavtal med ägaren till fastigheten Ytterby 1:5, Tanums kommun genom Tanums Hamnar AB, samt att bygga och förvalta båtbrygga på för ändamålet upplåten mark och vattenområde. Förv ...
HBET UM INSIGNIS
Org.nr: 916546-0685
Framställning design, och underhåll av websiter.
Hökvägsgaraget, EF
Org.nr: 745000-2352
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom - att äga och förvalta fastigheten Höken 1 i i Lunds kommun, - att upplåta garageplats till medlemmarna i byggnaden på tomten Höken 1 i Lunds kommun, att ...
INFODEA AB
Org.nr: 556830-1294
Bolaget ska bedriva utbildning, framställning, underhåll, utveckling och försäljning av informationstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Itelilund AB
Org.nr: 556665-0163
Bolaget skall bedriva försäljning samt import och export av datorer och kringutrustning, mobiltelefoner, multimediaprodukter, DVD-filmer, hemmabioprodukter, dataprogram och datatillbehör samt support och underhåll av dat ...
Kadango AB
Org.nr: 556723-2318
Bolaget skall bedriva systemintegration inom medicin och informationsteknologi. Bolaget skall vidare bedriva forskning, tillverkning, marknadsförning och underhåll av medicinsk och informationsteknisk utrustning av såväl ...
Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB
Org.nr: 556035-3335
Bolagets verksamhet skall vara att tillverka och försälja bromssystem och bromskomponenter för rälsfordon samt underhåll och service för dessa system och komponenter, samt därmed förenlig verksamhet.
Krucom AB
Org.nr: 556602-6737
Bolaget skall bedriva systemintegration inom radiologi och medicin. Bolaget skall vidare bedriva forskning, tillverkning, marknadsföring och underhåll av medicinteknisk utrustning av såväl hårdvara som mjukvara, konsultt ...
Lanke Industries AB
Org.nr: 556791-4899
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data- och telekommunikation, utveckling och underhåll av webbportaler, mjukvaruutveckling, kapitalförvaltning och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Verksa ...
LundaTak Papp&Plåt AB
Org.nr: 556758-5277
Aktiebolagets verksamhet ska vara att nyläggning, reparation och underhåll av tak samt därmed förenlig verksamhet.