Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Luleå

Bottenvikens Maskinservice HB
Org.nr: 969719-8977
Huvudsaklig verksamhet är 'underhåll service av lastbil, truck, entreprenad maskiner ute på fält.
Bröderna Stålarm AB
Org.nr: 556647-6288
Föremålet för bolagets verksamhet är i huvudsak fiske. Därutöver bedrivs sågverk med legosågning och försäljning av virke, väg- underhåll samt person- och postbefordran och därmed förenlig verksamhet.
Driftsäkerhet i Luleå AB
Org.nr: 556708-7365
Bolaget skall bedriva utbildning, kvalificerad problemlösning inom drift och underhåll av industriell elmotorservice samt reservdelsförsäljning inom Norden. Bolaget skall vidare förvalta fast och lös egendom samt därmed ...
Effektiv Projekthantering i Sverige AB
Org.nr: 556881-8263
Utveckling av dataprogram, service, försäljning och underhåll av datorer och datasystem och programvaror samt konsulttjänster och utbildning inom ovan nämnda områden.
eMaintenance365 AB
Org.nr: 556948-8017
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda molnbaserade informationstjänster och -produkter som kan nyttjas för beslutsstöd inom industriell drift och underhåll inom process- och tillverkningsindustri samt handel m ...
Engströms Allmek i Luleå AB
Org.nr: 556971-8645
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service och reparation av industrimaskiner. Service och underhåll av skyddsrum. Uthyrning av personal inom verkstads och makanisk verksamhet. Bolaget skall även förvalta f ...
Exeri AB
Org.nr: 556792-3619
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning ävensom med ...
Exreme Security Solutions AB
Org.nr: 556855-0015
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning ävensom ser ...
Femhundra Fastigheter AB
Org.nr: 556850-1240
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av fastigheter och maskiner för underhåll eller tillbyggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fordonscenter i Luleå AB
Org.nr: 556956-6762
Bolaget ska idka försäljning och underhåll av fordon och entreprenadmaskiner samt personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
HI Rins AB
Org.nr: 556885-5182
Bolaget skall bedriva service, reparation och installation av maskiner och utrustning till livsmedelsbranschen. Bolaget arbetar även med svetsning'tillverkning av rostfria installationer till industrin samt service och u ...
Hill-Rom AB
Org.nr: 556604-1579
Bolaget skall bedriva import, export, marknadsföring, försäljning, uthyrning, installation, underhåll 'reparation av alla typer av verktyg, maskiner, utrustning och inredning avsedda att användas för 'inom hälso-, sjuk- ...
InAva Teknik
Org.nr: 620630-XXXX
Utförande av uppdrag åt industriföretag inom områdena , upphandlingar av teknisk utrustning, leverantörsundersökningar, kontrollbesiktning och avstämning av utrustningar innan leveranser. Projektstyrning, tekniska utredn ...
JuLe Maskin AB
Org.nr: 556374-6501
Bolaget skall utföra reparationer och underhåll, maskinarbeten, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
JUT AIRTECH AB
Org.nr: 559037-5662
Bolaget skall bedriva fordonstekniskt underhåll och uthyrning av utrustning för detsamma, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Kontorsgruppen Anoit AB
Org.nr: 556237-6664
Aktiebolagets verksamhet ska vara handel med kontors- och datautrustning, införande och underhåll av datasystem, förvaltning av fast- och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
LGS, Luleå Generatorservice AB
Org.nr: 556596-3625
Bolaget skall bedriva generatorservice och underhåll och därmed förenlig verksamhet.
Luleå Bygg & Skadeservice AB
Org.nr: 556984-1504
Föremålet för bolagets verksamhet är: Bygg: renovering, nybyggnationer, ombyggnationer (ROT). Skadeservice: besiktning av skadade fordon för försäkringsbolags räkning samt inköp och försäljning av skadade och inlösta fo ...
Mathuset i Norr AB
Org.nr: 556651-0771
Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning, service och underhåll, bedriva livsmedelstillverkning inom charkområdet. Samt äga och bedriva handel med värdepapper och dä ...
Norrlands IndustriLack o Montage AB
Org.nr: 556999-2570
Bolaget skall bedriva industrilackering, blästring och montage, reparation och underhåll av fordon och industrimaskiner, uthyrning av maskiner och lokaler samt därmed förenlig verksamhet.