Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Linköping

Andelsföreningen Ekängen utan personlig ansvarighet
Org.nr: 722000-0017
Föreningen har till ändamål att efter inköp från delägarna i Ingenjör Casimir Reuterskiölds sterbhus av från lägenheten Stensäter under Näsby Säteri i Rystads socken ännu icke frånsålda områden, varibland vägar, brygga s ...
Anette & Annikas Hushållsnära tjänster AB
Org.nr: 556950-1124
Företaget ska utföra hushållsnära tjänster, hantverk, hemtjänst, reparationer och underhåll till privatpersoner och tjänster åt företag samt samtliga tjänster inom ROT och RUT. Handel med material i förekommande tjänster ...
Axians Communication AB
Org.nr: 556534-6631
Bolagets verksamhet är at bedriva montage, installation, driftsättning och underhåll av telekommunikationsutrustning. Bolaget skall även bedriva försäljning av tjänster inom IT och telekommunikation, framför allt teknisk ...
Berga Taktjänst AB
Org.nr: 556717-7083
Bolaget skall utföra entreprenader med takläggning, reparation och underhåll av tak, försäljning av takmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Björks Rent a Man AB
Org.nr: 556684-6464
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, smide, utföra reparationer och underhåll på maskiner i industriell produktion, utföra byggnationer, bedriva personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Bossings Bil AB
Org.nr: 556460-2190
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av fordon, utföra reparationer och underhåll på fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Bossings Fritidscenter AB
Org.nr: 556705-6071
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av husvagnar, hus-, person- och transportbilar samt försäljning av tillbehör därtill och övrigt därmed förenlig verksamhet såsom'reparationunderhållservice.
Brompas Service AB
Org.nr: 556934-0259
Service och underhåll av avloppsanläggningar Smides arbeten Värme och sanitetsarbeten Bokföring och redovisning
Celsius AB
Org.nr: 556194-4652
Bolaget skall självt eller genom innehav av aktier eller andelar i svenska eller utländska företag bedriva utveckling, tillverkning och underhåll av produkter inom varvs-, verkstads- och flygindustri samt tillhandahålla ...
City-access Sverige AB
Org.nr: 556544-8866
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning, underhåll, import och export av solskydd, möbler och inredning, fordon och båtar, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Cleancon AB
Org.nr: 556070-8082
Bolaget skall bedriva förädling, skydd och underhåll av bilars utseendemässiga kvalitet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
DRIFTEK, Driftteknik AB
Org.nr: 556405-7387
Bolaget skall bedriva service, underhåll och försäljning av truckar, fordon och verktygsmaskiner samt utföra arbeten inom industriservice och hydraulik ävensom därmed förenlig verksamhet.
Endeavour Athletics AB
Org.nr: 556905-5444
Bolaget skall erbjuda träningstjänster, utbildning inom träning, försäljning av sportartiklar och sportutrustning, design av klädmärke, tävlingsarrangemang inom kampsport, management för kampsportsidrottare, innehav och ...
Erik Lind Kompetens & Konstruktion KB
Org.nr: 969620-6185
Utbildning och konsultverksamhet inom databranschen. Framställning av utbildningsmaterial. Konstruktion, ombyggnad och underhåll av maskiner för verkstadsindustri och metallindustrin. Värdepappersförvaltning samt förvalt ...
European Wenture Group AB
Org.nr: 556927-3401
Bolaget ska tillhandahålla och förmedla tjänster såsom logistik, entreprenad, tekniklösningar, försäljning och konsultationer inom sanering och förorenad mark, försäljning av biobränsle, ombesörja drift och underhåll av ...
Exova Metech AB
Org.nr: 556080-0210
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja service- lösningar för hantering och underhåll av mätinstrument samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även utföra kalibrer- ings- och reparationstjänster, konsultatio ...
Fastighetsföreningen Tobaksplantan EF
Org.nr: 769622-3515
Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheterna Tobaksplantan 2 till och med Tobaksplantan 33 i Linsköpings kommun i Öster ...
Germundia Holding AB
Org.nr: 556967-6215
Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterföretag, tillhandahålla och förmedla tjänster såsom logistik, entreprenad, teknik- lösningar, försäljning och konsultationer inom sanering av förorenad mark, försäljning av bi ...
GHN Service AB
Org.nr: 556882-6654
Aktiebolaget ska bedriva service och installation av kunder i telenät, gasolservice och installation av gasolanläggningar, installation och service av solceller, mindre underhåll av torpstugor samt allmän skogsvård hos s ...
GKN Aerospace Applied Composites AB
Org.nr: 556326-2988
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion, reparation, underhåll och utbildning inom området fiberkomositer samt annan därmed förenlig verksamhet.