Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Kista

Access World Technic AB
Org.nr: 556466-1022
Bolaget skall bedriva försäljning, systemintegration och installation av avancerade säkerhetssystem samt service, support och underhåll på elektronisk utrustning.
Akalla Husby Nätort EF
Org.nr: 769608-0386
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ansvara för, driva och sköta underhåll av bredbandsnätet samt att övervaka att nätet är operatörsoberoende ( dvs verka för fri konkurrans ...
Bisnis Analys Sverige AB
Org.nr: 556989-2275
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och marknadsföra tjänster och produkter inom området bolagsinformation samt bedriva produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster och idka därmed förenlig verksamhet.
Bisnis Partner Group Sverige AB
Org.nr: 556913-7689
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och marknadsföra tjänster och produkter inom området bolagsinformation samt bedriva produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster och idka därmed förenlig verksamhet.
Bitlog Nordic AB
Org.nr: 556815-4560
Bolaget ska bedriva försäljning och uthyrning av programvara för effektiva affärsprocesser inom och mellan företag, erbjuda drift och underhåll av denna programvara, erbjuda konsulttjänster inom installation och anpassni ...
Björnentreprenad AB
Org.nr: 556379-0723
Bolaget skall idka anläggning och underhåll av parkmark, markentreprenader och förvaltning samt bygg- och elarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Cale Access AB
Org.nr: 556554-8293
Bolaget ska bedriva tillverkning och handel med biljettautomater, parkeringsautomater och självbetjäningsterminaler ävensom elektroniska apparater och delar inom det trafiktekniska området samt mekanisk utrustning för ko ...
Comverse Sweden AB
Org.nr: 556611-6280
Bolaget skall skall bedriva verksamhet inom service, support och underhåll av telekommunikationsprodukter, allmänna marknads- föringsaktiviteter, investeringstjänster, övriga närliggande produkter och tjänster samt därme ...
DataPath International AB
Org.nr: 556426-9438
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillverka samt - genom försäljning och uthyrning samt leasing, tillhandahålla mobil satellitutrustning, satellitkapacitet och andra satellitrelaterade kommunikationstjänste ...
ELSIP AB
Org.nr: 556840-2530
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, underhåll, inköp, försäljning och licensiering av IP (Intelectual Property) rättigheter och patent inom området elektroniska system, system på kisel, inbyggda system. Verksamheten omf ...
FCA Sweden AB
Org.nr: 556793-5282
Bolaget ska, direkt eller genom dotterbolag, koncernbolag, externa återförsäljare eller verkstäder, bedriva verksamhet avseende import, försäljning, uthyrning, leasing och distribution av motorfordon med tillhörande rese ...
Fujitsu Services AB
Org.nr: 556134-2279
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet försäljning, leasing, utveckling, konsultation, drift och underhåll avseende hårdvara, informationssystemlösningar, datakommunikations- och nätverkslösningar, inkluderande r ...
Fujitsu Sweden AB
Org.nr: 556147-5897
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet distribution, marknadsföring, kommersialisering, försäljning, leasing, utveckling, konsultation, drift och underhåll inkluderande installation, initiering och reparation avs ...
Genero Holding AB
Org.nr: 556872-2309
Bolaget skall bedriva konsultation, strategisk analys, försäljning, uthyrning, utveckling, utbildning, drift och underhåll avseende datakommunikationslösningar, applikationer, informationssystemlösningar, e-businesslösni ...
Genero Solutions AB
Org.nr: 556612-5893
Bolaget skall bedriva konsultation, strategisk analys, försäljning, uthyrning, utveckling, utbildning, drift och underhåll avseende datakommunikationslösningar, applikationer, informationssystemlösningar, e-business- lös ...
Intelligent Form Solutions in Sweden AB
Org.nr: 556567-0147
Bolaget skall bedriva försäljning, installation samt underhåll av licensierade produkter samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom Kraft, Värme & Kyla. Uthyrning av butiksinventarier.
ITWorks Sweden AB
Org.nr: 556535-3959
Bolaget skall bedriva handel, import, export, utveckling, leasing, finansiering inom IT-området, såsom datorer och tele- kommunikation dock ej sådan finansrörelse som avses i bank- rörelselagen eller lagen om kreditmarkn ...
KYOCERA Document Solutions Nordic AB
Org.nr: 556434-1260
Bolaget skall bedriva import och export, underhåll och uthyrning av och handel med fotokopierings-, reproduktions-, automations- och telekommunikationsutrustning och därtill hörande förbrukningsvaror och reservdelar samt ...
Meribz HB
Org.nr: 969769-5584
Outsourcing - software, IT, support och service. Konsultverksamhet avseende IT, call-center, support och service. Snabbmat och livsmedelsbutik. Rengöring och underhåll. Import och export av lädervaror, entreprenadmaskine ...
netsa consulting KB
Org.nr: 969761-0823
Konsulttjänster avseende reparation av hårdvara, underhåll, IT-utbildning, mjukvaruutveckling och säkerhet. Företaget kommer att tillhandahålla dessa tjänster privatpersoner och företag inom IT- och telekomindustrin.