Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Jönköping

A6 Golf & Entreprenad AB
Org.nr: 556670-2956
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva skötsel, drift och underhåll av mark och byggnader samt därmed förenlig verksamhet.
AM LINE AB
Org.nr: 559007-1238
Bolaget ska ägna sig åt reparation, installation och underhåll av motorfordon samt fordonsvård, med tonvikt på personvagnar och därmed förenlig verksamhet.
Anders E Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556717-1623
Föremål för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, utföra skötsel och underhåll, samt därmed förenlig verksamhet.
Bixue Kommunikation HB
Org.nr: 969739-0004
Grafisk kommunikation, som vänder sig till både företag och privatpersoner. Reklambyråverksamhet, specialinriktning mot tryck på special-udda material som inte är så vanliga på marknaden(t.ex magnet, transpa rent film, p ...
Boka AB
Org.nr: 556953-1808
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skötsel och underhåll av bensinmackar samt därmed förenlig verksamhet.
Conect Networks & Information Technology i Jönköping AB
Org.nr: 556558-7101
Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning och service av persondatorer och periferiutrustning samt installation och underhåll av datornätverk i PC-miljö samt utbildning i PC-applikationer, operativsystem och andra dat ...
CUIBONO AB
Org.nr: 556304-3313
Bolaget skall idka bilförädling, skydd och underhåll av bilars utseendemässiga kvalité och därmed förenlig verksamhet.
Ekhagens VIP Allservice AB
Org.nr: 556940-8767
Företaget ska bedriva verksamhet inom: - Invändig målning och tapetsering - Utvändig målning - Fasadisolering och putsning - Fönster och dörrmontering, renovering och målning - Golvläggning - Köksmontering och snickeri ...
Fastighetsinvest i Jönköping AB
Org.nr: 556707-4751
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, reparation och underhåll samt förädling av egna förvärvade objekt samt utföra fastighetstjänster för annans räkning. Vidare skall bolaget tillhandahålla konsulterings- och pro ...
Fordonsteknik i Huskvarna AB
Org.nr: 556811-3053
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva underhåll, reparation och service av fordon samt idka handel med bilvårdsprodukter och fordonstillbehör och där tillhörande tjänster och material samt därmed förenlig verk ...
Fordonsteknik Jönköping AB
Org.nr: 556988-9743
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva underhåll, reparation och service av motorfordon inklusive motorcyklar, samt idka handel med bilvårdsprodukter och fordonstillbehör och där tillhörande tjänster och materi ...
Hit & Dit Transport i Jönköping AB
Org.nr: 556578-5986
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bud- och transportverksamhet, reparation och underhåll av fordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
JMT Jönköpings Montageteknik AB
Org.nr: 556701-1753
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva reparationer, service samt underhåll av hydraulik på entreprenad- och industrimaskiner, försäljning av hydraulkomponenter, svets- och smidesverksamhet, mekanisk verkstadsröre ...
JPU Service AB
Org.nr: 559003-1257
Bolaget ska utföra service och underhåll av fastighets- installationer samt konsulttjänster inom fastighetsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
JuneHem AB
Org.nr: 556774-0500
Aktiebolaget ska bedriva reparation och underhåll av fastigheter, förmedling av lägenheter samt därmed förenlig verksamhet.
Jönköpings Racketcentrum ek för
Org.nr: 716403-1663
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bygga, äga och förvalta en racketsportanläggning i Jönköping, att tillhandahålla aktivitetstimmar och möjlighet till samvaro till lägsta ...
Kamomill Media AB
Org.nr: 556903-6741
Försäljning av konfektion. Produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster. Konsultation inom it, webb och e- handel.
Miljöförnyelse Jönköping AB
Org.nr: 556693-9475
Bolaget ska tillhandahålla och försälja underhåll av golv och möbler samt därmed förenlig verksamhet.
MT3 Technology AB
Org.nr: 556957-2141
Aktiebolaget ska bedriva design, implementation, utveckling och underhåll av programvara och därmed förenlig verksamhet.
Overtake AB
Org.nr: 556886-6478
Handel och underhåll av motorfordon och reservdelar.