Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Järfälla

Alunda Polyeten AB
Org.nr: 556464-8284
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag bedriva utveckling, tillverkning, försäljning, installation och underhåll av produkter för vatten- och avloppsrening, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Baldman Fastigheter AB
Org.nr: 556897-9750
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning innefattande drift och underhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Baltic Bridge Byggledning AB
Org.nr: 556519-3629
Bolaget skall ha till ändamål att på entreprenad utföra projektledning, projektering, inköp, produktion samt underhåll av bygg- och fastighetsprojekt. Bolaget skall även i egen regi genomföra affärsutveckling och förvalt ...
BHR Web'n Racing Handelsbolag
Org.nr: 969696-7448
Utveckling, underhåll, drift av hemsidor(web). Ägande, förvalt- ande och handel med hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Renoverings Konsulten i Stockholm AB
Org.nr: 556818-9939
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva transport, byggtjänst, entreprenadarbeten inom bygg, mark och anläggning, Installations-, byggnads- och reparationsarbeten samt stambyten i badrum och övriga våtutrymmen, handel m ...
Bygg & renoverings Konsulten i Stockholm HB
Org.nr: 969745-4305
Installations-, byggnads- och reparationsarbeten samt stambyten i badrum och övriga våtutrymmen, handel med byggmaterial, byggnadsarbeten, nyproduktion, reparationer och underhåll, golvläggning, målning, vvs arbeten, gen ...
Celix Projekt AB
Org.nr: 556905-0080
Bolaget ska bedriva projektutveckling, projektledning och projekteringsledning inom områdena husbyggnad, infrastruktur samt underhåll av objekt inom nämnda områden, arkitektverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Complexa AB
Org.nr: 556457-6857
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastig- heter, att bedriva byggnadsverksamhet med inriktning på underhåll och reparation, att bedriva affärs- och organisationsutveckling, att bedriva utrednings- oc ...
DATELI Partner AB
Org.nr: 556808-2050
Bolaget ska bedriva installationsarbete samt service och underhåll inom el-, tele- och dataområdet. Bolaget ska främst verka såsom underentreprenör samt därmed förenlig verksamhet.
DiSil Dental AB
Org.nr: 556927-5463
Teknisk arbete inom tandvårdsmaskiner och instrument. Konsult inom tandvård. Import, export och handel av vård- och tandhygieniska artiklar, verktyg, instrument, material och därmed förenlig verksamhet. Bygg, städ, under ...
Ekonomiska föreningen Andelshus Västergarn
Org.nr: 769616-6268
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en fastighet. Föreningens medlemmar är ägare av fastighet Sanda Lekarve 1:20 i Västergarn som ska nyttjas till andels boende. Fören ...
El & Fastighetsservice i Järfälla AB
Org.nr: 556636-8717
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel, underhåll och förvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Eritech AB
Org.nr: 556510-5722
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och värdepapper, tillhandahålla konsulttjänster inom managementområdet, bedriva försäljning och underhåll av skyltar och annan reklamverksamhet och därmed förenlig ...
ESU Automation AB
Org.nr: 556858-7975
Bolaget skall bedriva konstruktion, produktion, installation, service och underhåll av automationslösningar inom verkstads- industrin samt därmed förenlig verksamhet.
ET Yacht and Chartering AB
Org.nr: 556529-2322
Bolaget skall bedriva båtuthyrning, reklam- och PR-verksamhet samt underhåll av fastigheter och båtar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
fibrera AB
Org.nr: 556935-1181
Bolaget skall bedriva byggverksamhet såväl nybyggen som renoveringar samt underhåll av fastigheter, främst kommersiella fastigheter samt äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Freezit AB
Org.nr: 556613-9639
Bolaget skall bedriva kolsyreblästring, maskinunderhåll, maskin- reparationer, försäljning och underhåll av oljehydraulisk utrustning, industri och skadesanering, bilreparationer, import och export av maskiner samt reser ...
Fönster & Bygg i Mälardalen AB
Org.nr: 556818-5325
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, fönster montage, förvaltning och underhåll av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Goodrail Sweden AB
Org.nr: 556778-9333
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av varor och tjänster för underhåll och byggnation av järnväg och infrastruktur.
Grönqvist Montage & Service AB
Org.nr: 556719-9608
Bolaget skall bedriva mark och trädgårdsanläggning, service och underhåll i offentliga miljöer, golvläggning, montage akustiktak och därmed förenlig verksamhet.