Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Huddinge

A. B. Magistral Service AB
Org.nr: 556540-5221
Bolaget skall bedriva verksamhet inom mjukvaruutveckling, hårdvaruutveckling, service och underhåll av hårdvara och mjukvara samt bedriva handel med företrädelsevis livsmedel, kemisk-tekniska produkter och övriga dagligv ...
A2 Smidesdesign AB
Org.nr: 556973-0863
Föremålet för bolagets verksamhet är köp och tillverkning av bygg och smidesmaterial, inbrottsskydds konstruktionsanordningar, dörr och lättmetalls fasader, fastighetsskötsel och underhåll och därmed förenlig verksamhet.
Adelit IT HB
Org.nr: 969759-9794
Städmaterial, påsar till dammsugare, partihandel, städutrustning, borstar, rengöringsmedel, trasor. Städning av butiker, fabriker, kontor (kontorsstädning) och verkstäder. Städning i samband med fastighetsservice på up ...
Alla tiders fastighetsservice i Stockholm AB
Org.nr: 556922-3737
Fastighetsservice. Skötsel och underhåll av fastigheter och markytor, samt försäljning av material för underhåll till fastighetsägare. Även tjänster som innebär avtal, upphandling, förvaltning, föreläsning samt övriga ju ...
AW-JOUREN AB
Org.nr: 556810-3435
Bolaget ska bedriva förmedling av jourhemsverksamhet och vård av barn med psykosociala problem, byggnation-, reparation-, och underhåll av fastigheter, reparation- och underhåll av fordon, import och uppfödningar av katt ...
Azi Bilar AB
Org.nr: 556981-7819
Företaget driver handel med begagnade personbilar och reperation och underhåll av personbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Balingsnäs Entreprenader KB
Org.nr: 969722-6877
Fastighetsskötsel och underhåll, städning, schakt- och grävningsarbeten, gods- och persontransporter med båt, trädgård och markanläggningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bonander Garden Design AB
Org.nr: 556844-3179
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området trädgård, såsom ritning, design, planering, anläggning, skötsel och underhåll samt köp och försäljning av trädgårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget sk ...
BYOPLANET SCANDINAVIA AB
Org.nr: 559010-8071
Bolaget skall bedriva agentur och import, export, försäljning och underhåll av städ- och saneringsmaskiner från EU-länder och utanför EU samt därmed förenlig verksamhet.
Constant Clean AB
Org.nr: 556311-0104
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och underhåll av automatiska biltvättmaskiner, försäljning av artiklar till biltvättmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet. I verksamheten ingår även att u ...
Desab Elektroniksystem AB
Org.nr: 556387-7181
Bolaget skall bedriva import och försäljning av instrument, system och tjänster till elektronikindustri och företag som bedriver underhåll och reparation av elektronik.
Elmfors Consulting AB
Org.nr: 556663-4381
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet och konsultverksamhet inom teknisk utveckling såsom kundbeställd utvärdering, utveckling och framtagning av programvara och system med programvara, inklusive projektledning, an ...
Emax AB
Org.nr: 556467-6061
Branschen för bolagets verksamhet ska vara bygg- och anläggningsrelaterad. Föremålet för bolagets huvudverksamhet skall vara att bedriva reparationer, underhåll avseende väghållnings- och snöröjningsmaskiner samt vägunde ...
Fastighetsförvaltning i Mälardalen AB
Org.nr: 556923-5186
Företaget ska att bedriva underhåll och service av bilverkstadsutrsutning. Företaget kommer även bedriva fastighetsskötsel och trädfällning.
Grönbyggaren HB
Org.nr: 969604-2168
Trädgårdsrörelse: Underhåll och anläggning av grönytor.
Hantverkartjänst HE AB
Org.nr: 556599-6500
Föremålet för bolagets verksamhet är hantverksarbete, underhåll, service och byggnation och därmed förenlig verksamhet.
How2mx HB
Org.nr: 969768-1998
Utbildning av underhåll och reparation inom motocross.
Huddinge Hiss AB
Org.nr: 556917-1753
Bolaget ska bedriva service, underhåll, reparationer och om- och nybyggnation av hissar, portar och rulltrappor, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hörningsnäs Rör o Fastighetsservice AB
Org.nr: 556614-2336
Bolaget ska bedriva arbeten inom VVS området samt reparation och underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
IMH CreditSolutions AB
Org.nr: 556964-8461
Bolaget ska utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - eller genom dotterbolag - idka finansieringsrörelse avseende lös egendom genom belåning och el ...