Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Halmstad

Arise Drift och Förvaltning AB
Org.nr: 556756-2730
Bolagets verksamhet är att projektera vindkraftparker, utföra vindmätningar och analyser, tillhandahålla service och underhåll av vindkraftverk, samt därmed förenlig verksamhet.
Atelje Bastaskär HB
Org.nr: 969774-9175
Drift och underhåll av fastighet och därmed förenlig verksamhet.
Autolack i Halmstad AB
Org.nr: 556430-9531
Bolaget skall bedriva reparation, lackering, underhåll samt försäljning av motordrivna fordon, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
BAXARNA HB
Org.nr: 916824-7543
Flytt- och serviceverksamhet samt grossistverksamhet. Köp, försäljning, magasinering och bytesverksamhet av secondhandvaror samt med ovanstående förenlig verksamhet. Bilreparationer och fordonsunderhåll. Köp och försäljn ...
Bjäre Industriteknik AB
Org.nr: 556861-6592
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och service av tryckluftsmaskiner, elkonstruktioner, industri- underhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Håkanssons Rör AB
Org.nr: 556575-1640
Bolaget skall bedriva VVS-verksamhet och byggnadsverksamhet samt utföra markarbeten, reparationer och underhåll av maskiner i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Carl-Johan Berthilsson AB
Org.nr: 556714-6120
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet avseende företags organisation, information inklusive ekonomi- och administrativa system, konsultation med inriktning på sälj- och marknadsutveckling, undervisning i ...
Carthage Design AB
Org.nr: 556974-9368
Bolaget skall verka genom produktutveckling, design och handel av heminredningsprodukter, accessoarer samt utveckla produkter och utbilda i hållbart företagande, bedriva utbildningsverk- samhet, konsultverksamhet inom ut ...
Celtic Underhållsservice AB
Org.nr: 556798-0445
Bolaget ska bedriva underhåll och service av mekaniska maskiner inom tillverkningsindustrin i huvudsak svetsmaskiner, svarvar och fräsar samt handel och bearbetning av ädelmetaller samt därmed förenlig verksamhet.
Drive system sweden AB
Org.nr: 556973-9849
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med programmering, reparation och underhåll samt projektarbete avseende maskiner inom automation i industri- och fastighetsbranschen, handel med värdepapper jämte därmed förenlig verks ...
Ed-design och Mekanik i Halmstad AB
Org.nr: 556670-9761
Bolaget skall bedriva handel med möbler, tyger, inredningsdetaljer, blommor samt maskiner och elutrustningar inom stål och metallbranschen. Installation och underhåll av elutrustningar, konsultverksamhet inom mekanisk ve ...
EverGlade HB
Org.nr: 969751-8752
Tillhandahåller IT-lösningar till företag och privatpersoner. Företaget bedriver utveckling, underhåll och drift av system samt nätverk. Företagets främsta mål är att att arbeta fram användar- (npassade program, produkte ...
Fred Nimhed Fastighetsservice, HB
Org.nr: 916822-3270
Skötsel, tillsyn, underhåll och reparationer av fastigheter och anläggningar.
Frontsign AB
Org.nr: 556487-6687
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konstruktion, försäljning, service samt underhåll av reklam- och ljusskyltar jämte därmed förenlig verksamhet.
Gece Industriteknik HB
Org.nr: 916551-6551
Handel och tillverkning av fritidsartiklar. Handel, underhåll och service av företrädesvis kompressorer och pneumatiska verktyg samt tekniska konsultationer.
Grev Kristoffer Fastigheter AB
Org.nr: 556772-2839
Föremålet för bolagets verksamhet är handel och förvaltning av fastigheter, byggnadsverksamhet, service och underhåll av fastigheter, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hako Ground & Garden AB
Org.nr: 556180-2231
Bolaget skall driva försäljning av maskiner för inom- och utomhusrenhållning jämte underhåll av gräsyteområden, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Halmstad Marincentrum AB
Org.nr: 556735-7354
Bolaget ska bedriva reparation och underhåll av båtar, samt uthyrning av uppställningsplatser för båtar jämte därmed förenlig verksamhet.
Halmstad Media Fixer HB
Org.nr: 969766-0232
Handel med bildelar. Underhåll och försäljning av datorer och mobiltelefoner och andra elektroniska hemprodukter såsom TV, satelit. Datanätverk.
I C Kyl & Värmeservice AB
Org.nr: 556837-9167
Bolaget ska bedriva försäljning, installation, reparation och underhåll av kyl- och värmeprodukter och därmed förenlig verksamhet.