Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Falun

AERoos AB
Org.nr: 556940-7876
Bolaget ska köpa och sälja lös egendom främst fordon inklusive båtar och tillbehör samt erbjuda fastighetsservice och underhåll och därmed förenlig verksamhet.
Brinken i Helsingborg AB
Org.nr: 556984-8491
Bolaget ska utföra underhåll, reparationer och service på kommersiella och privata fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Dala Industri och Värmeservice AB
Org.nr: 556053-8794
Bolaget skall bedriva allmän industriservice såsom reparationer, montage och underhåll av maskiner och anläggningar inom industrin, samt försäljning och montage av värmeanläggningar ävensom utöva därmed förenlig verksamh ...
Ehrvalls Bygg AB
Org.nr: 556724-5591
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter, reparation och underhåll av byggnader, nyproduktion av byggnader samt därmed förenlig verksamhet.
Elodiesel i Falun AB
Org.nr: 556821-5809
Bolaget ska bedriva reparationer och underhåll gällande bil- elektronik samt dieselmotorer och bedriva försäljning av reserv- delar och därtill förenlig verksamhet.
Elsborg Fastighets AB
Org.nr: 556661-2502
Bolget ska äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper, utföra service och underhåll av fastigheter bedriva personaluthyrnings- och bemanningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Falu Bil & Maskinservice AB
Org.nr: 556815-4115
Bolaget ska bedriva verkstadsrörelse med inriktning på reparationer och underhåll och då företrädesvis gällande tyngre maskiner samt därmed tillhörande verksamhet.
Falu Elektra AB
Org.nr: 556195-1657
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom den elektromekaniska branchen. Vi kommer att utföra service och reparationer på elmotorer, pumpar samt underhåll av de processer de är verksamma inom. De elmotorer vi avser är stö ...
Falu Rörteknik AB
Org.nr: 556904-4638
Bolaget ska bedriva VVS-tekniska installationer, marknadsföring, projektering och försäljning av VVS-tekniska produkter. Totalentreprenader med värme, kyla och återvinning. Totalåtaganden med förläggning av primär och se ...
Falu-Tank AB
Org.nr: 556186-7531
Bolaget skall utföra reparation, underhåll, service och besiktningar främst avseende oljeanläggningscisterner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gasbolaget i Dalarna AB
Org.nr: 556415-2519
Bolagets verksamhet är distribution, installation, service, underhåll, uthyrning, försäljning, export och import av gasol och gasolkomponenter och därmed förenlig verksamhet.
Göthes Säkerhet AB
Org.nr: 556388-2470
Aktiebolaget arbetar med försäljning, projektering, programmering, driftsättning, installation, dokumentation, service, underhåll och utbildning inom lås, låssystem, passersystem, inbrottslarm, TV-övervakning (CCTV), try ...
In Cup Gävle-Dala AB
Org.nr: 556435-2739
Bolagets verksamhet är att försälja och hyra ut kaffeautomater, varuautomater och vattenkylare samt tillhörande produkter, service och underhåll.
JHG Förvaltning AB
Org.nr: 556712-4226
Bolaget ska bedriva verksamhet med tillhandahållande av tjänster avseende skötsel, underhåll och administration av fastigheter, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
KM Spårservice i Falun AB
Org.nr: 559007-5114
Bolaget ska tillhandahålla bemanning på järnväg samt inom bygg- och anläggning, bedriva import av maskinredskap för järnvägs- arbete, underhåll samt byggnation, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamh ...
Lars-Olof Ersson Consult i Dalarna AB
Org.nr: 556742-6647
Konsulting med avseende på teknik, ekonomi, organisation och administration såsom: Organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, ledarskap, förändringsledning, projektstyrning, utveckling, produktionsutveckling, produk ...
Lönneborg Vind AB
Org.nr: 556989-3034
Bolaget ska bedriva drift och förvaltning samt utföra underhåll av vindkraftsanläggningar jämte därmed förenlig verksamhet.
M Wallners Specialtransporter AB
Org.nr: 556595-1851
Bolaget ska bedriva distributionsverksamhet, åkeri, köp'försäljning-, uthyrning-, reparation och underhåll av transportmedel samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Ralphs Industrial Services AB
Org.nr: 556981-8411
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet eller projektmanagement för projekt och eller underhåll inom alla industrier utom kärnkraft samt idka därmed förenlig verksamhet.
Semnet AB
Org.nr: 556960-8770
För den del av verksamheten som avser försäljning av privata och kommersiella fastigheter. Fastighetsförmedling och ägande. Fastighetsmäklare. Uthyrning av privata och kommersiella bostäder och fastigheter till företag o ...