Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Eskilstuna

Anders Bygg & Montage Sverige AB
Org.nr: 556743-2314
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av diverse byggmaterial såsom kakel, stenar, trävaror, glaspartier, kompletta uterum och målarfärg, bedriva byggverksamhet inom ny- och ombyggnation, reparatio ...
BeSa AB
Org.nr: 556437-4741
Bolaget skall bedriva mindre plåtreparationer samt underhåll av bilar, bedriva person och godsbefordran, taxirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Borsökna CO2 AB
Org.nr: 556835-1661
Bolaget skall bedriva underhåll av fastigheter och industrier samt därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsfirma Väisänen & Kaisto AB
Org.nr: 556979-4786
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet inom ny-, till och ombyggnation, reparation, montering samt underhåll och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva fönstermontage, el- och m ...
Caso Mobiltvätt AB
Org.nr: 556495-6166
Bolaget skall bedriva reparation, underhåll, uthyrning av biltvätt- och andra saneringsmaskiner, försäljning av kemisk-tekniska produkter samt konsultationer inom dessa områden, speditionstjänster, äga och förvalta fasti ...
Casomor AB
Org.nr: 556671-2666
Bolaget skall bedriva reparation, underhåll, uthyrning av biltvätt- och andra saneringsmaskiner, försäljning av kemisk-tekniska produkter samt konsultationer inom dessa områden, speditionstjänster samt bedriva därmed för ...
Claes Peterssons Maskinservice AB
Org.nr: 556754-1304
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva service och underhåll av bearbetningsmaskiner inom metallindustrin samt annan därmed förenlig verksamhet.
D-Mart Financial Services KB
Org.nr: 969720-0856
Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att - utan att driva bankrörelse - idka finasieringsrörelse avseende lös egendom genom fakturabelåning och'eller fakturaköp, teck- nande av borgen mot pant av fakt ...
Djurgårdens Bygg och Miljö i Eskilstuna HB
Org.nr: 969659-0018
Grundisoleringar, reparationsarbeten, fastighetsskötsel'underhåll och takomläggningar.
Eklunds Hydraulikservice AB
Org.nr: 556967-0044
Bolaget ska bedriva service och underhåll av hydrauliksystem, samt tillverkning av hydraulikkomponenter. Även mekaniska arbeten inom likvärdiga områden, samt därmed förenlig verksamhet.
Eksvanen Fastighetsservice HB
Org.nr: 969758-7161
Företaget ska utföra service och reparationer inom byggnadsbranschen med inriktning på tak och måleri. Företaget ska bedriva skötsel och underhåll av grönytor. Företaget ska även bedriva snöröjningsverksamhet.
Eskilstuna rörpartner AB
Org.nr: 556932-0756
Bolaget ska bedriva VVS-montage, reparation, underhåll och allservice samt därmed förenlig verksamhet.
Eskilstuna Villan AB
Org.nr: 556856-0774
Bolaget ska bedriva byggnation, underhåll och förvaltning av lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbolaget Fixtura AB
Org.nr: 556333-1585
Bolaget skall bedriva service & underhåll samt förvaltning av fastigheter ävensom äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.
Fastighetsbolaget Hejare AB
Org.nr: 556596-3922
Bolaget skall bedriva uthyrning, skötsel och underhåll av fastighet samt därmed förenlig verksamhet.
Fika i Eskilstuna AB
Org.nr: 556370-4807
Bolaget skall bedriva uthyrning av 'kaffeautomatervaruautomater, service och tekniskt underhåll av dessa, försäljning av livsmedel, samt handel med frimärken och kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Halitec AB
Org.nr: 556915-2639
Bolaget ska bedriva installation, drift, underhåll, projektering och ombyggnationer av styr- och reglersystem, el-, ventilations-, kyl- och återvinningsanläggningar, utföra energianalyser samt utredningar, projekteringar ...
Hisstech Sverige AB
Org.nr: 556967-2693
Bolaget ska utföra service, underhåll och modernisering av hissar, portar, rulltrappor och automatdörrar.
Informationsteknik i Eskilstuna AB
Org.nr: 556511-9988
Bolaget skall bedriva utveckling av informationssystem, produktion och försäljning av digitalt material, drift och underhåll av datasystem, utbildning och därmed förenlig verksamhet sat äga och förvalta fast och lös egen ...
Inspirus AB
Org.nr: 556949-9691
Bolaget bedriver konsultativ verksamhet med personalbemanning samt personaluthyrning och rekrytering. Bolaget skall även bedriva handel, distribution, reparation och underhåll av spa och pooler. Företaget ska även bedriv ...