Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Bromma

AB Öhman Snickare
Org.nr: 556928-4630
Bolaget skall bedriva byggnation, renovering, underhåll och konsultation inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Anoka HB
Org.nr: 916601-8284
Bolaget skall bedriva drift och underhåll av datasystem och nätverk. Bolaget skall även utveckla, installera och administrera databaser. Vidare ska utveckling och försäljning av produktion och hjälpmedel inom området web ...
Arbetsklättring Norden AB
Org.nr: 559027-6134
Bolaget ska bedriva med hjälp av industriell klätterteknik erbjuda tjänster på hög höjd, såsom montage, inspektion och underhåll samt bedriva utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Arkösunds tennisförening, EF
Org.nr: 769618-6324
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och deltagande i verksamheten genom att: - arrendera mark för byggande, drift och underhåll av en tennisbana för medlemmarnas idrottssutövning. Före ...
Banmaskinpoolen i Norden AB
Org.nr: 556576-7596
Bolaget ska köpa, sälja och uthyra maskiner för underhåll av järnvägar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BasWare AB
Org.nr: 556598-0082
Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning, marknadsföring, utbildning, underhåll och konsultation av dataprodukter, särskiljt programvara samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även sälja, köpa, äga och fö ...
BlackBear Consulting AB
Org.nr: 556663-5230
Bolaget skall bedriva tjänster inom försäljning, informationsteknik och mödravård samt repapration och underhåll av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
BR Kalibrering AB
Org.nr: 556600-6028
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom materialprovning, installation, träning, underhåll, felsökning, service samt ackrediterad kalibrering av provningsutrustning. Skall även bedriva verksamhet med kroppsterapi sa ...
Bromma Air Maintenance AB
Org.nr: 556148-8106
Bolaget bedriver service- och underhåll av luftfartfartyg, försäljning av reservdelar, handling verksamhet, flygoperativ verksamhet och försäljning av kvalificerade tekniska tjänster inom luftfartsbranschen samt därmed f ...
Båtklassiker i Sverige AB
Org.nr: 559036-6216
Bolaget ska bedriva tillverkning, underhåll, uthyrning och förvaring av fritidsbåtar.
BÄLLSTA TAXI, BUSS & BUDSERVICE AB
Org.nr: 556444-0146
Bolaget skall bedriva taxitrafik, busstrafik, budbilsservice, bil- & husvagnsuthyrning samt underhåll och förvaltning av fordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
C/O Liljeqvist AB
Org.nr: 556886-0638
Bolaget skall äga samt bedriva drift, underhåll och uthyrning av fastighet och därmed förenlig verksamhet.
Car Save AB
Org.nr: 556818-1134
Bolagets verksamhet är att administrera samt bistå vid köp, service och underhåll och erbjuda ekonomi- och administrationstjänster avseende motorfordon, samt förvärva och förvalta fast och lös egendom med anknytning till ...
Cityglas Entreprenad i Stockholm AB
Org.nr: 556577-0012
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, samt underhåll, reparationer och renoveringar av befintliga byggnader samt därmed förenlig verksamhet.
Digitax Sverige AB
Org.nr: 556703-3195
Bolaget ska bedriva försäljning, utveckling och underhåll av fordonssystem och därmed förenlig verksamhet.
Douglas Information Systems HB
Org.nr: 916606-0708
Import, export, underhåll, konsultverksamhet samt försäljning inom databranschen.
Eltel AB
Org.nr: 556728-6652
Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag erbjuda servicetjänster i form av underhåll, uppgradering och projektleverans inom områden för energi, kommunikation, infrastruktur och försvar samt inom ra ...
Energipartner Service i Bromma AB
Org.nr: 556640-0783
Bolaget skall bedriva serviceverksamhet samt underhåll inom VVS, elinstallationer, installationer och projektledning inom närliggande område. Bolaget skall även förvalta lös och fast egendom samt idka handel med värdepap ...
Fastighetsföreningen Sjögubben ek.för.
Org.nr: 702001-9340
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom att å gemensamma tomterna 20 och 21 i kvarteret Sjögubben i stadsdelen Smedslätten, Stockholms stad, till självkostnadspris genomföra olika ...
HBet Rooseberg International
Org.nr: 969696-7893
Konsulttjänster inom IT såsom strategisk vägledning, underhåll, nyutveckling och utbildning, och datasäkerhet, utveckling och försäljning av mjukvara, inköp och försäljning av tekniska och eventrelaterade produkter dvs f ...