Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Älvsjö

Adanac North AB
Org.nr: 556659-7133
Bolaget skall bedriva datakonsultationer såsom utveckling och underhåll av datasystem, äga och förvalta fast och lös egendom, snickeri samt idka därmed förenlig verksamhet.
AIMÉEX Service AB
Org.nr: 556983-3345
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reparation och underhåll av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Aizman Läkartjänster AB
Org.nr: 556989-0840
Aktiebolaget ska bedriva hälso- och sjukvård inom primär- och sluten vård och angränsande verksamhetsområden inklusive laboratiorieverksamhet och diagnostiska metoder, medicinska konsultatjänster, rekrytering och uthyrni ...
Attemptare AB
Org.nr: 556719-7057
Bolaget ska bedriva installation och underhåll av solenergianläggningar, annan parti- och agenturhandel med produkter i och för återvinningsprocesser inklusive förnyelsebar energi och annan därmed förenlig verksamhet.
Brösmarks Trädgårdsservice AB
Org.nr: 556215-4582
Bolaget skall bedriva park- och trädgårdsskötsel, underhåll av fastigheter, gator och vägar och andra former av markarbeten och entreprenad- och byggnadsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsfirma Stjärnborg och Johansson AB
Org.nr: 556876-7817
Aktiebolaget ska bedriva nybyggnation, renovering och underhåll av fastigheter samt uthyrning av arbetskraft inom byggbranschen.
CarbonO2 AB
Org.nr: 556806-5840
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom rengöring, blästring, service och underhåll samt försäljning av torr is blästringsmaskiner, även markarbeten, redovisningstjänster samt personaluthyrning.
CLEAN CAR PLUS AB
Org.nr: 556991-5779
Service, reparation och underhåll av motorfordon. Lokalvård.
Din Skärgård EF
Org.nr: 716421-7528
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna arbete och delaktighet i föreningens verksamhet eller i andra föreningen närstående och knutna verksamheter. Förening ...
Ekoklima HB
Org.nr: 969758-7484
Företaget omfattar import och försäljning av tekniska produkter för fastighetsunderhåll och drift. Förvaltning och teknisk fastighetsservice, underhåll och modernisering av ventilationsanläggningar för ekologisk och ekon ...
Entreprenör Aktiebolaget Sätra
Org.nr: 556102-5643
Bolaget skall bedriva park- och trädgårdsskötsel, underhåll av fastigheter, gator och vägar, andra markarbeten, entreprendad- och byggnadsverskamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Fifty Fifty Plåtslageri AB
Org.nr: 556776-6265
Bolaget ska bedriva traditionellt byggnadsplåtslageri samt byggnadsunderhåll inom tak och fasadarbeten. Bygg och underhåll av fastigheter såsom fastighetsservice, även snöskottning samt därmed förenlig verksamhet.
HUSS NATURMEDICINSKA HB
Org.nr: 916624-8014
Friskvård, massage, akupunktur, försäljning av naturmedicin, konsultverksamhet inom drift och underhåll samt verksamhet inom skogsbruk
Långsjö VVS Entreprenad AB
Org.nr: 556777-4442
Bolaget skall bedriva vvs installationer och byggentreprenad samt försäljning av vvs produkter. Drift och underhåll av fastighetsteknisk utrustning och därmed förenlig verksamhet.
Raidopower KB
Org.nr: 969706-2728
Handel med allt inom bilmotorbranschen, bygge och ombyggnation av motorer, service och underhåll av bilar. Konsultarbete och entreprenad inom högspänningsström.
Studio Stefan Evertson AB
Org.nr: 556331-1181
Bolaget skall bedriva elektro- och fototeknisk verksamhet, deltaga i utställningar och annat med foto, film och video förenlig verksamhet samt projektledning, design, reparation och underhåll inom ROT-området, samt kompl ...
Svanströms El & VVS AB
Org.nr: 556784-4468
Bolaget ska köpa och hyra ut fastigheter, även byggnation, service och underhåll av fastigheter. Bolaget ska även bedriva el och vvs installationer på fastlandet, i skärgården och på fartyg.
Swedish Conveying Technology Hiss Stockholm AB
Org.nr: 556917-1795
Bolaget ska bedriva service, underhåll, reparationer och om- och nybyggnation av hissar, portar och rulltrappor samt därmed förenlig verksamhet.
T.Siren & S.Halimeh AB
Org.nr: 559027-4915
Bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning, underhåll, köp, försäljning och byggnation av fastigheter, uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet
Talkit Communication AB
Org.nr: 556517-7622
Bolaget ska bedriva konsultativ och tillverkande verksamhet inom data och telekommunikation, ADB, programmering, utformning av datasystem, kringutrustning till telefonväxlar samt därtill närliggande verksamheter. Konsult ...