Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Åkersberga

Adler Management AB
Org.nr: 556891-6125
Bolaget ska bedriva projektutveckling och projektledning inom områdena husbyggnad, infrastruktur samt underhåll av objekt inom nämnda områden och därmed förenlig verksamhet.
Arnbergs Entreprenad AB
Org.nr: 556935-5596
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av entreprenadmaskiner och avfallsbehållare, entreprenadarbeten såsom grävning, underhåll och anläggning av markanläggningar samt transporter och bergsprängning och därmed f ...
Brännbackens Entreprenad AB
Org.nr: 556846-0710
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mark- och anläggningsentreprenad. Reparation och försäljning av material avseende fordon och anläggningsmaskiner. Uthyrning av arbetskraft inom åkeri och entreprenad. Fast ...
Båt & Maskintjänst i Åkersberga AB
Org.nr: 556847-8381
Bolaget ska bedriva reparation och underhåll av fartyg, båtar, entreprenadmaskiner (lastmaskiner) och industri- motorer (generatoraggregat och sprinklermotorer), försäljning av industrimotorer inom det marina området sam ...
Cabenet Data HB
Org.nr: 969643-0736
Datakonsultation såsom erbjuda tjänster inom web-konstruktion och PC-underhåll och installation.
Danderyd Handyman och Entreprenad AB
Org.nr: 556846-5677
Bolaget ska tillhandahålla fastighetstjänster inom drift och underhåll samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Dorum AB
Org.nr: 559011-9839
Bolagets verksamhet är att självt eller genom innehav av aktier eller andelar i svenska eller utländska företag bedriva konsultverksamhet, utbildning, utveckling, förvaltning, marknadsföring och försäljning av program- o ...
Ekonomiska Föreningen Åkerstorp
Org.nr: 716400-1278
Föreningen har till ändamål att främja de intressen som är gemensamma för föreningens medlemmar, i deras egenskap av ägare till fastigheterna Åkerstorp 31:64 t.o.m. 31:123 och 31:125 t.o.m 31:204 i Österåkers kommun, gen ...
Fons AB
Org.nr: 556697-0397
Bolaget ska bedriva konsultationer inom databranschen och internet, bedriva underhåll och marknadsföring av internetportaler samt import, export och försäljning av produkter inom data- branschen samt därmed förenlig verk ...
Granskog Konsulting HB
Org.nr: 969602-7888
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsutrustning, konsulting inom datasäkerhet samt datainfrastrukturstjänster. Barnomsorg i familjedaghems regi, förskoleverksamhet. Handel med patchwork och tyger.
Henneberg Sweden AB
Org.nr: 556507-9588
Bolaget skall bedriva marknadsetableringar och försäljningsuppdrag, äga och förvalta fastigheter, utföra reparationer, underhåll och försäljning av fritidsbåtar samt därmed förenlig verksamhet.
JVP Bygg & Konsult HB
Org.nr: 969722-1100
Uthyrning av personal inom vvs, el, bygg, måleri, skötsel och underhåll.
KAROB AB
Org.nr: 556685-8816
Bolaget ska bedriva partihandel med VVS-armatur, underhåll och installationer av miljövänlig teknik främst med inriktning på lösningar för värmekraftkopplingar och bränsleceller, biooljor, fastbränsle och alternativa brä ...
M.Lindqvist Trädgårdservice Österåker HB
Org.nr: 969733-9068
Skötsel och underhåll av odlade växter och grönområden samt tillverkning och försäljning av idrottskläder.
Mia & Markus Mat och Marin HB
Org.nr: 969681-3303
Service, rengöring, underhåll, skeppsfournering och catering till fartyg samt därmed förenlig verksamhet inom marina området.
Norrbyggarna i Danderyd AB
Org.nr: 556428-5434
Bolaget skall bedriva handel med byggmaterial, underhåll och byggnation samt förvaltning av fastigheter och därmed förenlig arbetsledning och konsultation och idka därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper o ...
Olicus AB
Org.nr: 556845-5207
Företagsledning inom industri, automotive, marin och MC. Verksamheten innefattar även handel med varor inom samma verksamhetsgrenar. Personaluthyrning och bemanning av ett företags administration. Genomförande och utvärd ...
Optibok AB
Org.nr: 556503-5952
Bolaget skall bedriva konsulting inom utveckling, underhåll och utbildning av arbetsverktyg och tjänster inom ekonomiadministration. Förvaltning av värdepapper samt utöva därmed förenlig verksamhet.
PiAB Säkerhetsintegration AB
Org.nr: 556751-7528
Bolaget ska bedriva installation av integrerade säkerhetssystem, service och underhåll av säkerhetssystem, samt därmed förenlig verksamhet.
Roslagens Gräv&Transport AB
Org.nr: 556458-4588
Bolaget skall bedriva reparationer, service och underhåll av fritidsbåtar, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska utföra schaktningar och lastbilstransporter.