Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Stockholm

A and A HB
Org.nr: 969621-7398
Design, framställning och tryck av reklamartiklar, handel med reklamartiklar, ordna fester, konferenser inklusive resor, boende och aktiviteter, handel med aktier och värdepapper samt övrig därmed förenlig verksamhet. Ut ...
Africascan Media AB
Org.nr: 556700-2133
Bolaget skall bedriva verksamhet med att producera, publicera och författa journalistik, kultur och mediatjänster i tryck och via internet samt producera radio, TV-program och film för internet, TV och biograg samt idka ...
Afrostymorning HB
Org.nr: 969730-5507
Framtagning av olika motiv för tryck och design av kläder och andra varor som exempelvis nyckelringar, koppar och sängkläder. Även design av kläder utan tryck.
App Promotions Stockholm Print AB
Org.nr: 556940-1952
Företaget ska bedriva verksamhet inom framkallning och tryck av digitala bilder
Arash Advertising HB
Org.nr: 969758-1966
Webbdesignbyrå, reklam design och tryck
ARCU FORM HB
Org.nr: 916504-0255
RIT-, TRYCK- OCH KOPIERINGSTJÄNST SAMT FÖRMEDLING AV RESOR OCH BUDTJÄNSTER
Arket Officin AB
Org.nr: 556327-6285
Bolaget skall bedriva konst- och förlagsverksamhet samt grafisk formgivning, tryck och reprotjänster. Bolaget skall dessutom bedriva handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Ateljé Idé Sverige AB
Org.nr: 556678-1018
Bolaget skall bedriva redaktionellt arbete, grafisk design för webb och tryck samt kursverksamhet inom webb. Därtill ska bolaget äga och förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bjurstedt Management Consulting AB
Org.nr: 556478-6068
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och andra värdepapper, bedriva konsultverksamhet avseende management för nice, administrations- och organisationsutveckling, grafisk industri, idka förlagsv ...
Björn-Tryck AB
Org.nr: 556080-4618
Bolaget skall idka tryckerirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Blackboard AB
Org.nr: 556625-4214
Aktiebolagets verksamhet ska vara utveckling och produktion av reklam i tryck och digital form.
BlackPrint AB
Org.nr: 556935-8129
Företaget ska bedriva skapande av motiv tryck på kläder och textiler. Företaget ska bedriva skapande av fotografier och bildmotiv. Företaget ska bedriva försäljning av kläder och textiler med tryck med bildmotiv. Företag ...
booxz commerce AB
Org.nr: 559000-4783
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva internetför- säljning av mobiltillbehör, hemelektronik, kontorstillbehör med tryck, Selfiepinnar och därmed förenlig verksamhet.
Buttergoose AB
Org.nr: 556520-8377
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det tekniska området, konsult- och eventverksamhet inom forskning och utveckling, undervisning och rådgivning, dokumentation och tryck, äga och förvalta värdepapper, äg ...
C2 Brand Implementation AB
Org.nr: 556646-8210
Bolaget skall bedriva mjukvaruutveckling, IT-verksamhet och datakonsultverksamhet inom mjukvarubranschen, multimediaverksamhet, reproverksamhet (förbehandling av marknadsmaterial innan tryck), reklam- och annonsverksamhe ...
CAMSTY Retouch & Photography AB
Org.nr: 556937-3664
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom fotografi, film, avancerad retusch, prepress, tryck, originalframställning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Charlotta Paulson Form & Produktion AB
Org.nr: 556699-7325
Bolaget ska bedriva underhåll och vidareutveckling av hemsidor. Grafisk form för tryck och webb. Trycksaksproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Christer Carenfelt Care AB
Org.nr: 556495-4526
Bolaget skall bedriva verksamhet inom sjukvård och sjukvårdsrelaterad media, design, foto och tryck i ett internationellt kunskapsförmedlande perspektiv. Vidare skall bolagets verksamhet omfatta förvaltning av fast och l ...
Compnode AB
Org.nr: 556411-3834
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller via ägande i andra bolag bedriva förlagsverksamhet, publicistisk verksamhet inklusive drivandet av digital nyhetsbyrå primärt för utgivning av digital produkt- och af ...
D'Saucy AB
Org.nr: 556912-4349
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom formgivning, tryck och digitala medier samt konsultverksamhet inom marknads- föring.