Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Kristianstad

Fast Promotion i Kristianstad AB
Org.nr: 556778-4318
Bolaget skall bedriva försäljning av arbetskläder, presentreklam, tryck, brodyr, skyltar, dekaler samt därmed förenlig verksamhet.
FREST Plast AB
Org.nr: 556792-0797
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva formsprutning av plast, montering och tryck. Verktygstrading samt konsulting inom lastindustribranschen. Import och export av utrustning och förnödenheter för plastindustr ...
GL Tryck Försäljnings AB
Org.nr: 556636-6810
Bolaget skall bedriva tidningsutgivning, försäljning av annonser samt därmed förenlig verksamhet.
GL Tryck Holding AB
Org.nr: 556800-9962
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av aktier och andelar i andra företag och därmed förenlig verksamhet.
GL-tryck i Kristianstad AB
Org.nr: 556487-3148
Bolagets verksamhet är tryckeri, innehav och förvaltning av fastigheter, innehav och uthyrning av maskiner och inventarier, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
T-Kartor Geospatial AB
Org.nr: 556697-6212
Bolaget skall bedriva produktion och förlagsverksamhet för tryck samt utveckla webb mjukvara för kartor och adress- lokalisering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Tryck & Designteamet i Sverige AB
Org.nr: 559025-7498
Bolaget ska bedriva screentryck på marknads- och reklamprodukter, bedriva partihandel, butiks- och internethandel, mäss- och eventverksamhet inom samma bransch samt därmed förenlig verksamhet.