Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GL-tryck i Kristianstad AB

"Bolagets verksamhet är tryckeri, innehav och förvaltning av fastigheter, innehav och uthyrning av maskiner och inventarier, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Tryck
Org.nr: 556487-3148
Företagsform: Aktiebolag