Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Göteborg

A Tale Untold HB
Org.nr: 969745-2424
Musikproduktion, skivbolagsverksamhet. Produktion av animerad film, tecknad film, illustration, grafisk design. Språkkonsult, översättning och tolkning. E-handel, webbutik såsom försäljning av egenproducerad musik samt d ...
ABC-Tryck AB
Org.nr: 556481-8515
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tryckeri- och skyltframställningsverksamhet, grafisk design, handel med tryckerialster, att förvärva och sälja aktier och fast egendom samt att utföra därmed förenlig verk ...
Alingsås Team Print KB
Org.nr: 969643-9067
Bedriva screen-tryckeri, reklam, export och import inom screen-tryckeri och reklam samt därmed förenlig verksamhet.
AnnalisaFoto AB
Org.nr: 556763-7094
Bolaget ska bedriva försäljning, support och utbildning inom fotografisk verksamhet, fotografiska, grafiska och fotoassistent uppdrag, för tryck, reklam, dockumentation, press, produkt och patent, försäljning och uthyrni ...
Byrå 21 AB
Org.nr: 559027-2463
Bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och kommunikation. Bolaget ska även bedriva marknadsanalyser, produktion av informationsmaterial redo för tryck, varumärkesbyggning och marknadsföringsstrategi, samt därmed f ...
Drukk Sweden AB
Org.nr: 556669-6059
Bolaget skall tillhandahålla tryck, design och videokomprimeringstjänster, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
E. Gustafsson Information AB
Org.nr: 556641-9262
Bolaget skall tillhandahålla tjänster av informationskaraktär såsom produktion av trycksaker i form av textframställning, formgivning, original och projektladning, artiklar till tidningar, tidskrifter och webb-platser, b ...
fina edina HB
Org.nr: 969753-0070
Försäljning av design inom textil, papper, grafiskt tryck, hushållsprodukter i porslin, keramik, glas, plast, metall samt tjänster som formgivare på uppdrag inom ovan nämnda områden och därmed förenlig verksamhet.
FinWire AB
Org.nr: 556941-3270
Bolaget ska driva rörelse med publicering av affärsinformation i form av tryck- eller elektronisk media samt förmedling och försäljning av finansiell information och ekonomiska nyheter, rådgivning och konsultation inom e ...
Heartchain Studios AB
Org.nr: 556944-4184
Företaget ska bedriva verksamhet inom: * Uthyrning av lokaler för musikstudio, foto, inspelning av musikvideo och reklamfilm, dans, dj, sång och kontor samt därmed förenlig verksamhet. * Uthyrning av utrustning för musik ...
I Contact AB
Org.nr: 556888-6609
Bolaget ska bedriva tryckproduktion, tidningsproduktion, grafisk formgivning för webb och tryck, anordning och konsultation av mässor och events samt konferenser, utbildning samt rekrytering.
Joe Brig Art AB
Org.nr: 556313-7644
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam- och konstbranschen, grafisk formgivning, tryck-, multimedia- och internet- och konstproduktion kompletterat med förlags- och utställningsverksamhet, förvaltning av fas ...
Lappus AB
Org.nr: 556958-1217
Försäljning av profilkläder med brodyr och tryck. Detalj- och grossisthandel för utrustning till bevaknings- branschen.
Lexiq AB
Org.nr: 559000-2720
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, sälja och marknadsföra juridiska tjänster att att bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av juridiska och ekonomiska produkter och därti ...
MA DE Group AB
Org.nr: 556823-3828
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom webb, kommunikation, digital produktion, bildhantering, tryck, program och konceptdesign samt därmed förenlig verksamhet.
Majornas Grafiska AB
Org.nr: 556325-2427
Bolaget skall utföra digitalt tryck och kopiering samt därmed förenlig verksamhet.
MHRJFA Tryck AB
Org.nr: 556716-3885
Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet, bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och andra kapitalplaceringar samt äga och förvalta dotterbolag och intressebolag ävens ...
MR:S MUSIKPRODUKTION OCH MR-TRYCK , IMSEN & CO HB
Org.nr: 916622-3025
TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV GRAMMOFONSKIVOR, HANDEL MED MUSIKINSTRUMENT, GRAMMOFONER OCH BANDSPELARE SAMT TRYCKERIRÖRELSE
Nina Nalling Image & Design AB
Org.nr: 556776-6224
Bolaget ska bedriva formgivning med bredd både för företag och privatpersoner. Med bild och text som verktyg skapar jag allt från grafiska helhetslösningar till reportage. Egna konstnärliga produktioner för tryck och web ...
Orosberg HB
Org.nr: 969725-5777
Design och utveckling av webbplatser, produktion av kommunikationsmaterial för tryck och digitala medier, design samt försäljning av kläder och därmed förenlig verksamhet.