Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Bollnäs

Bengtsson Group AB
Org.nr: 556804-1650
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av varor och tjänster i den litterära branschen såsom tryck, kopiering, reklam, present, utbildning, media och data samt förmedling av tjänster, kontroller och ...
Bok & Tryck Andersson AB
Org.nr: 556792-7115
Bolaget ska bedriva bokbinderi- och tryckerirörelse, orginalproduktion och repro samt layout och formgivning av trycksaker, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Design by Lina Rehnstedt AB
Org.nr: 556762-3029
Bolaget skall bedriva grafiska arbeten och kreativa lösningar. Design av konst såsom målningar, textilföremål, kläder, tryck, fotografering och konstnärliga utsmyckningar även sälja konst, tryckta medier och textilföremå ...
DPS International HB
Org.nr: 969766-9274
Reklam. Sälja kläder med tryck, skyltar, bildekor och banderoller.