Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bok & Tryck Andersson AB

"Bolaget ska bedriva bokbinderi- och tryckerirörelse, orginalproduktion och repro samt layout och formgivning av trycksaker, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Formgivning - Grafisk formgivning - Layout - Tryck
Org.nr: 556792-7115
Företagsform: Aktiebolag