Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Askersund

AD-Tryck i Askersund AB
Org.nr: 556540-2640
Bolaget skall bedriva tryckning av böcker, tidskrifter, blanketter, reklammaterial, samt handel med grafiska maskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Sundsbron Invest AB
Org.nr: 556727-7024
Bolaget ska bedriva byggnation, köp, försäljning och uthyrning av fastigheter. Även handel med värdepapper. Utbildning och föreläsningar. Administrativa tjänster. Bokföring och redovisning. Tryck och publicering av böcke ...