Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sundsbron Invest AB

"Bolaget ska bedriva byggnation, köp, försäljning och uthyrning av fastigheter. Även handel med värdepapper. Utbildning och föreläsningar. Administrativa tjänster. Bokföring och redovisning. Tryck och publicering av böcker och skrifter."
Finns i branscher på Wedoo: Böcker - Fastigheter - Föreläsningar - Redovisning - Tryck
Org.nr: 556727-7024
Företagsform: Aktiebolag